Uitgeverij Tilia Levis

Postbus 19
5258 ZG  Berlicum
Nederland

tel: 073-5033609

website: www.uitgeverijtilialevis.nl

Tilia Levis is een uitgeverij die zich ten doel stelt in het Nederlands geschreven proza en poëzie uit te geven. Zij onderscheidt zich van andere uitgeverijen door het accent te leggen op mémoires, (auto)biografieën, historische monografieën en maatschappelijk relevante beschouwingen, door kleine oplagen van een boek mogelijk te maken en door een (niet strikt literair) fonds te vormen, dat is gebaseerd op de persoonlijke smaak van de uitgever.

Anders dan het gezegde luidt, valt over 'smaak' en 'kleur' zoveel te twisten, dat de uitgever uitsluitend zijn eigen smaak als kwaliteitscriterium wenst te hanteren.

ingezonden mededeling: