Jap Sam Books

Hoge Heijningsedijk 5
4794 AA  Heijningen
Nederland

tel: 087 87 555 79
fax: 084 21 509 21

website: www.japsambooks.nl

Jap Sam Books is een nieuwe Nederlandse, internationaal georiënteerde uitgeverij, opgericht met als doel op een kritische, beschouwende en reflecterende wijze in te spelen op hedendaagse ontwikkelingen binnen het domein van hedendaagse kunst, architectuur, fotografie, vormgeving en
theorie. Jap Sam Books tracht bewust dialogen binnen de vakgebieden bloot te leggen, te initiëren en zichtbaar te maken voor een breed publiek.
Eleonoor Jap Sam was in 2002 een van de oprichters van episode publishers. Deze uitgeverij werd zomer 2009 opgesplitst in twee nieuwe uitgeverijen.

ingezonden mededeling: