Uitgeverij Damon

Postbus 1650
5602 BR  Eindhoven
Nederland

tel: 040 – 304 60 58

website: www.damon.nl

Uitgeverij Damon beheert een wetenschappelijk/algemeen fonds. Het wetenschappelijk/algemeen fonds richt zich op filosofie/ethiek, theologie, politicologie, wereldliteratuur (o.a. vertalingen van (klassieke) werken) en (gezondheid-)zorg. Binnen het educatief fonds geven wij leermiddelen uit voor beschouwelijke vakken zoals: filosofie, (bedrijfs)ethiek, muziek, zorg en levensbeschouwelijke vorming.

Fondslijst:

ingezonden mededeling: