middeleeuwen (500 - 1500) 295 titels:

“754: Bonifatius bij Dokkum vermoord”

Marco Mostert - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
Bonifatius bij Dokkum vermoord - het historisch feit is bij velen bekend. Als...

“A bunch of books”

Suzan Folkerts - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 25,00
A symposium, organised on the occasion of the twentieth anniversary of Queeste...

“A Guidebook for the Jerusalem Pilgrimage in the Late Middle Ages”

Josephie Brefeld - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
In the Middle Ages people travelled to the Holy Land in very large numbers....

“Actum in camera scriptorum oppidi de Buscoducis”

G. Van Synghel - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
Het onderzoek naar de middeleeuwse stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch...

“Als door een speciaal stempel”

Ineke van 't Spijker - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In de religieuze geschiedschrijving valt de nadruk niet op de ontwikkelingen...

“Amsterdamse boeren”

Chris de Bont - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 35,00
Dit boek vertelt de fascinerende middeleeuwse ontginnings- en bewoningsgeschiedenis...

“Annalen van Egmond”

dr Marijke Gumbert-Hepp - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 49,00
De Egmondse Annalen (ontstaan c. 1110-1205) vormen het oudste Hollandse geschiedwerk,...

“Artes in context”

O.S.H. Lie - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Kennis van de artes liberales, mechanicae en magicae of incertae werd zowel...

“Aucassin en Nicolette”

J. C. Szirmai - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
Aucassin en Nicolette (geschreven omstreeks 1200) is een unieke tekst in de...

“Aymijns kinderen hoog te paard”

Irene Spijker - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Zowel in de Middeleeuwen als lang daarna is het verhaal over de Vier Heemskinderen...

“Bedevaarten in de middeleeuwen”

M. Boshart - Booklight
paperback/ gebrocheerd: € 19,50; e-Boek (ePub): € 9,95
In de late middeleeuwen (1000-1500) trokken miljoenen Europeanen als pelgrim...

“Bethlehem in de Bangert”

Christiaan Schrickx - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
In Westerblokker even buiten Hoorn werd in 1475 een vrouwenklooster met de...

“Between Stability and Transformation. Textual Traditions in the Medieval Netherlands”

Renée Gabriël - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 25,00
Texts are subject to transformation, especially during the Middle Ages. The...

“Bitterzoete balsem”

E. Huizenga - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
De laatmiddeleeuwse geneeskunde in de Nederlanden kende vele tegenstellingen:...

“Boethius in het Nederlands”

Mariken Goris - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 49,00
In de overgangsperiode van klassieke tijd naar Middeleeuwen schreef de filosoof...

“Brabants historie ontvouwd”

Jaap Tigelaar - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
In 1498 verscheen in Antwerpen een belangwekkend boek met een zeer zelfverzekerde...

“Burgundica et varia”

A.G. Jongkees - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
Adriaan Gerard Jongkees, als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Groningen,...

“Christine de Pizan in Bruges”

O.S.H. Lie, Martine Meuwese, M. Aussems - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 20,00
Christine de Pizan composed herfamous defense of women, Le Livre de la Cité...

“Cliges”

C. de Troyes - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
In dit verhaal (dat speelt in Engeland, Duitsland en Griekenland) laat Chrétien...

“Columbus”

J.S.C. Abbott - Calbona Uitgeverij
paperback/ gebrocheerd: € 16,50
Met de ontdekking van Amerika wordt meestal de reis van Christoffel Columbus...

“Comburg-nummer”

Wim van Anrooij - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
In 1997 verscheen voor het eerst een tweedelige, integrale uitgave van het...

“Communicatie in de Middeleeuwen”

Marco Mostert - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Een van de belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de westerse...

“Computus magistri Jacobi”

dr Marijke Gumbert-Hepp - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Voor een geordend burgerlijk en kerkelijk leven is een algemeen geldend chronologisch...

“Dat seste boec van serpenten”

Marcel van der Voort - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Jacob van Maerlant behandelt in het zesde boek van zijn encyclopedie Der naturen...

“De abtenkroniek van Aduard”

J. van Moolenbroek - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
De cisterciënzer abdij van Aduard bezat de grootste kerk van het Noorden en...

“De boeken van de Grote of Sint Bavokerk”

W.C.M. Wüstefeld - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Haarlem gold in de Middeleeuwen als één van de meest vooraanstaande artistieke...

“De boeken van Velthem”

B. Besamusca - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De boeken van Velthem bundelt elf artikelen met een inleiding over de Brabantse...

“De bronnen van De reis van Sint Brandaan”

C. Strijbosch - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Een van de bekendste middeleeuwse reisverhalen is het verhaal over Sint Brandaan,...

“De derde orde van Sint-Franciscus in het middeleeuwse bisdom Utrecht”

Hildo van Engen - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
In de late Middeleeuwen telde het bisdom Utrecht meer dan honderdvijftig gemeenschappen...

“De eindeloze stad”

Wilma Keesman - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 49,00
Troje vormde in de Middeleeuwen een essentieel deel van wereldbeeld en identiteit....

“De Friese volkslegers tussen 1480 en 1560”

J.A. Mol - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 35,00
In de late middeleeuwen deden vrije mannen overal in Noordwest-Europa als dienstplichtigen...

“De geschiedenis van de katharen”

Michel Roquebert - Uitgeverij IJzer
gebonden: € 39,50
Wie waren de katharen nu werkelijk? Hoe verliep de kruistocht tegen de Albigenzen,...

“De Haarlemse gravenportretten”

Wim van Anrooij - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Wie wel eens een bezoek heeft gebracht aan het stadhuis van Haarlem, zal zich...

“De Heksenhamer”

H. Institoris, J. Sprenger - Uitgeverij IJzer
paperback/ gebrocheerd: € 39,50
Toen paus Innocentius VIII er door Henricus Institoris op attent werd gemaakt...

“De hemelse hiërarchie van Dionysius de Areopagiet”

A.P. Orbán - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 19,00
Dionysius de Areopagiet (pseudoniem van een theoloog-filosoof uit de zesde...

“De Herlaars in het Midden-Nederlandse rivierengebied (ca. 1075-ca. 1400)”

Alois van Doornmalen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Kasteel Ammersoyen in Ammerzoden is een uitzonderlijk gebouw dat geheel voldoet...

“De hertog en zijn staten”

Robert Stein - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 35,00
In de vijftiende eeuw kwamen vele vorstendommen in de Nederlanden onder het...

“De kardinale deugden in de Lage Landen, 1200-1500”

K. Pansters - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
De vier kardinale deugden - verstandigheid (prudentia), rechtvaardigheid (iustitia),...

“De Kroniek van Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster”

Henrica van Erp - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Tussen haar verkiezing in 1503 en haar dood in 1548 schreef Henrica van Erp,...

“De lange weg der studie”

Ch. de Pizan - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
Christine de Pizan is tegenwoordig vooral bekend door werken als De Stad der...

“De middeleeuwse ideeënwereld, 1000-1300”

Manuel Stoffers - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Zowel wetenschappers als leken worden geboeid door de 'vreemdheid' van de middeleeuwse...

“De Middelnederlandse Perceval-traditie”

Soetje Ida Oppenhuis de Jong - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
De Perceval of Conte du Graal is de laatste roman van Chrétien de Troyes, geschreven...

“De Middelnederlandse preek”

Thom Mertens - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
De preek is een belangrijk genre in de Middelnederlandse literatuur en kan wat...

“De mooiste onder de vrouwen”

Eloe Kingma - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De tweespraak die bruid en bruidegom in het Hooglied voeren, is door twaalfde-eeuwse...

“De moord op graaf Floris V”

J.W. Verkaik - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De moord op de Hollandse graaf Floris V (27 juni 1296) is talloze malen bezongen,...

“De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht”

H. van Engen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Hoewel de Utrechtse Paulusabdij na Egmond de oudste benedictijner stichting...

“De Noordnederlandse historiebijbel”

Marinus van den Berg - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 69,00
De volgende regels uit de proloog die aan enige handschriften van de Noordnederlandse...

“De ongetemde tong”

Martine Veldhuizen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 22,00
Liegen, lasteren en schelden: gesproken woorden kunnen pijn doen. Middelnederlandse...

“De ongevalliche Lanceloet”

B. Besamusca - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
De Lancelotcompilatie is een vertaling in Middelnederlandse verzen van een...

“De oorkonden en de kanselarij van de graven van Henegouwen, Holland en Zeeland”

Valeria van Camp - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 49,00
Terwijl in het verleden de kanselarij van de graven van Holland reeds enige...

“De oudste lijst van leenmannen van de bisschop van Utrecht 1379”

B. de Keijzer - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 17,00
Dit betekende dat alle leenmannen binnen één jaar en één dag opnieuw hulde...

“De oudste stadsrekeningen van Dordrecht 1283-1287”

J.W.J. Burgers - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Stadsrekeningen vormen een belangrijke historische bron. Helaas is van de meeste...

“De pest in Europa 1347-1352”

M. Boshart - Booklight
paperback/ gebrocheerd: € 19,95
In oktober 1347 arriveerden Genuese schepen op Sicilië. De schepen kwamen uit...

“De populaire Middeleeuwen”

Ludo Jongen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
In de populaire cultuur zijn de Middeleeuwen in het publieke (on)bewustzijn...

“De reis van Sint Brandaan”

Ludo Jongen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De twaalfde-eeuwse Reis van Sint Brandaan behoort is een van de toppers van...

“De Rijmkroniek van Holland en zijn auteurs”

J.W.J. Burgers - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
De Rijmkroniek van Holland behandelt de geschiedenis van het graafschap Holland...

“De Sleutel der minne”

J. C. Szirmai - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
Ovidius was in de Middeleeuwen één van de meest gelezen klassieke auteurs....

“De sprong van Jan van Schaffelaar”

Antheun Janse - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
Het verhaal gaat dat op 16 juli 1482 Jan van Schaffelaar van de toren van Barneveld...

“De stadsrechten van graaf Willem II van Holland”

H.P.H. Camps - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
Hoe kwamen de stadsrechten van Haarlem, Delft en Alkmaar tot stand, en wat...

“De stinzen in middeleeuws Friesland en hun bewoners”

P.N. Noomen - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
Friesland telde in de middeleeuwen meer dan 500 'stinzen', verdedigbare stenen...

“De tovenaar Vergilius”

P.J.A. Franssen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
In de Middeleeuwen stond de klassieke dichter Vergilius ook bekend als tovenaar....

“De valse Middeleeuwen”

Ludo Jongen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
Vervalsen is van alle tijden. Ook in de Middeleeuwen gebeurde het frequent:...

“De Vlaamse Rose en Die Rose van Heinric”

D.E. van der Poel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De Oudfranse Roman de la Rose van Guillaume de Lorris en Jean de Meun is (minstens)...

“De Wendische Oorlog”

Ad van der Zee - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Tussen 1438 en 1441 vochten Holland en Zeeland ter zee een kaperoorlog uit...

“De wereld van het middeleeuwse kind”

Anne Houk Jong - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
'De Middeleeuwen zijn anders.' Als een van de sterkste voorbeelden van dit...

“Den Duytschen Cathoen”

Fons van Buuren - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Vanaf de achtste tot in de achttiende eeuw toe werden Cato's Dicta (zo'n 144...

“Dertig dieren in de Middeleeuwen”

Marleen Boeve - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
In de Middeleeuwen was die omgang met beesten intensiever dan tegenwoordig....

“Dese see is egt te hoog, deel I en II”

Louis de Bot - Calbona Uitgeverij
paperback/ gebrocheerd: € 19,95
Het eerste deel van deze historische streekroman speelt zich af van mei 1421...

“Dichten uit liefde”

Herman Brinkman - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
In Dichten uit liefde staat het vijftiende-eeuwse literair-culturele leven...

“Die pelgrimage vander menscheliker creaturen”

Ingrid Biesheuvel - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
De veertiende-eeuwse allegorische trilogie Pèlerinage de vie humaine - Pèlerinage...

“Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent”

Ben Wasser - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 27,00
Uit de periode 1450-1650 zijn zo'n dertig reisverslagen van Nederlandse Jeruzalemgangers...

“Dit is 't Memoriboec van Voirburch”

J.G.J. van Booma - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
In 1435 besloten de heilige-geestmeesters en kerkmeesters van de parochie Voorburg...

“Do ut des”

A.J.A. Bijsterveld - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Do ut des, or 'I give so you may give', is the adage that constitutes the principle...

“Drostambt en schoutambt”

Jan Kuys - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
De eerste complete moment opname van de ambtsorganisatie in het kwartier van...

“Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen 1”

drs. J. Buisman - Uitgeverij van Wijnen
gebonden: € 49,50
In Duizend jaar weer, wind, en water in de Lage Landen geeft Jan Buisman een...

“Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen 2”

drs. J. Buisman - Uitgeverij van Wijnen
gebonden: € 49,50
Deel 2 behandelt de jaren 1300-1450. Het betreft dus allereerst de 14de eeuw,...

“Duizend jaar weer, wind en water in de Lage Landen 3”

drs. J. Buisman - Uitgeverij van Wijnen
gebonden: € 49,50
Deel 3 behandelt de jaren 1450-1575. De warmste zomer uit de geschiedenis is...

“Edelen in Zeeland”

Arie van Steensel - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
Het is onduidelijk welke positie edelen precies hadden in de laatmiddeleeuwse...

“Een Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring”

Gerard Jaspers - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
Aanvankelijk was het handschrift waarvan dit Marialeven deel uit maakt, in...

“Een heilig volk is geboren”

Steven Vanderputten - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Moderne auteurs hebben de middeleeuwse politieke opvattingen vaak afgedaan...

“Een koopman in Venetië”

José de Bruijn-van der Helm - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Dit bijzondere gespreksboekje werd geschreven door een Brabantse koopman. Met...

“Een lekenboek in woord en beeld”

Bernadette Kramer - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Kort na 1300, toen het Speculum humanae salvationis werd geschreven, behoorde...

“Een monnik met een rol”

Erwin Mantingh - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Het oudste Middelnederlandse handschrift van enige omvang wordt in de Deense...

“Een nuttelike practijke van cirurgien”

E. Huizenga - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 49,00
Iedere middeleeuwer die van de geneeskunde zijn beroep had gemaakt - van doctor...

“Een rij van spiegels”

Mathilde van Dijk - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De legende van de heilige Barbara van Nicomedia verhaalt hoe zij door haar...

“Een school spierinkjes”

W.P. Gerritsen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
De term 'artes' verwijst naar een middeleeuwse indeling van wetenschapsgebieden...

“Een schoone historie vander borchgravinne van Vergi”

R.J. Resoort - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Het droevige verhaal van de burggravin van Vergi die het slachtoffer werd van...

“Een verhaal over Groningen, Drente, Coevorden en allerlei andere zaken onder verschillende Utrechtse”

H. van Rij - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Het verhaal dat bekend staat als Narracio de Groninghe is kort samen te vatten...

“Eeuwig gaat voor ogenblik”

Jasmijn Bovendeert - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
'Wat is de tijd? Wie zou dat gemakkelijk en kort uit kunnen leggen? Wie zou...

“Egmond tussen kerk en wereld”

G.N.M. Vis - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 26,00
In het begin van de tiende eeuw stichtte graaf Dirk I van Holland, een nonnenklooster...

“Eijsden, een vrijheid met Luikse stadsrechten”

Hans van Hall - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 8,00
Was Eijsden in de uiterste zuidwesthoek van de Nederlandse provincie Limburg...

“Emo's reis”

Dick de Boer - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 27,95; ingenaaid: € 27,95
De lezer volgt de tocht die de Fries-Groningse abt Emo tussen november 1211...

“Emoties in de Middeleeuwen”

R.E.V. Stuip - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Terwijl door psychologen veel onderzoek naar emoties en hun uitingen wordt...

“Ene andre tale”

An Faems - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De Middelnederlandse late ridderepiek biedt de lezer een spectaculaire veelheid...

“Enea Silvio Piccolomini - Pius II(1405-1464)”

Zweder von Martels, Michel Goldsteen, Enea Silvio Piccolomini - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
De brieven en Gedenkschriften van Aeneas Silvius Piccolomini, de late paus...

“Energiemarkten en energiehandel in Holland in de late Middeleeuwen”

Charles Cornelisse - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Holland behoorde met Vlaanderen en Zeeland bij de eerste economieën die profiteerden...

“Everwach, de rentmeester van de bisschop van Utrecht”

J.L. van der Gouw - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 19,00
Het verhaal van Everwach, de rentmeester van bisschop Dirk van Are, staat in...

“Ferguut”

E. Rombauts, M.J.M. de Haan, N. de Paepe - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Op een dag ziet Ferguut de ridders van koning Artur voorbij trekken en wil...

“Florarium Temporum (Bloemhof der Tijden)”

Willem Erven - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
De wereldkroniek Florarium temporum werd door Nicolaas Clopper geschreven in...

“Floris, Gloriant en Walewein”

A.M. Duinhoven - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Floris ende Blancefloer beschrijft de liefde tussen een Moorse koningszoon...

“Friezen, Franken en Saksen”

Marco Mostert, Studiekring Eerste Millennium - Papieren Tijger
paperback/ gebrocheerd: € 32,00
Voor veel mensen is het op de basisschool aangeleerde begrip Friezen, Franken...

“Gebeurtenissen van deze tijd”

Alpertus van Metz - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
Sigebertus van Gembloux vermeldt in zijn Catalogus de viris illustribus: 'Albertus,...

“Gebeurtenissen van deze tijd, een fragment over bisschop Diederik I van Metz en de mirakelen van de ”

Alpertus van Metz - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 12,00
'Albertus, een monnik uit Metz, schreef voor de bisschop [Burchard van Worms]...

“Gelebte Normen im urbanen Raum”

Hanno Brand - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
In diesem 5. Band der Reihe Groninger Hanze Studies gehen die Autoren den sozial-...

“Geleerde kennis in de volkstaal”

Saskia Bogaart - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Rond 1250 voltooide Bartholomaeus Anglicus zijn De proprietatibus rerum, een...

“Gelre”

A. Noordzij - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
De Geldersen stonden in de vijftiende en zestiende eeuw te boek als boers,...

“Genoechlicke ende lustige historien”

B. Ebels-Hoving - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 24,00
Romein oordeelde streng over de geschiedschrijving in de late middeleeuwen....

“Geschiedbeschouwing en beleving van de eigen tijd in de eerste helft van de twaalfde eeuw”

Nico Lettinck - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Op basis van de teksten van een groep Benedictijner geschiedschrijvers uit...

“Gezondheidszorg in Leiden in de late middeleeuwen”

Rudolph Ladan - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
In Leiden konden de inwoners die in de late middeleeuwen werden getroffen door...

“God (1000-1300) en andere essays over literaire aspecten van het christendom”

Burcht Pranger - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In het christendom van de Oudheid en de Middeleeuwen bestaat een permanente...

“Goederenverwerving en goederenbeheer van de abdij Mariënweerd (1129-1592)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 69,00
In een bocht van de rivier de Linge, enkele kilometers ten zuiden van Culemborg,...

“Graven spreken”

K. Goudriaan - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De zorg die hij aan de lichamen van zijn overleden dierbaren besteedt is kenmerkend...

“Guibert van Nogents Monodiae”

Trudy Lemmers - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In het jaar 1115 schreef Guibert, abt van het Mariaklooster in het Noord-Franse...

“Harmonisch Labyrint”

Jacomien Prins, Mariken Teeuwen - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 19,00
Eeuwenlang was de overtuiging gemeengoed dat muziek een spiegel vormt voor...

“Het ambacht Zwammerdam”

W. van Tuyl - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Het grondgebied van de gemeente Zwammerdam, die in 1964 werd opgeheven, lag...

“Het boek van Sidrac”

O.S.H. Lie - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Waar houdt de nacht zich overdag schuil en waar de dag als het nacht is? Hebben...

“Het cartularium van de heren van Veere uit het geslacht van Borsele 1282-1481, 1555”

P.A. Henderikx - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
In de Gentse Universiteitsbibliotheek bevindt zich een codex met afschriften...

“Het Comburgse handschrift”

Herman Brinkman - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 69,00
Het Comburgse handschrift is waarschijnlijk het omvangrijkste handschrift met...

“Het financiële beleid van Leiden in de laat-Beierse en Bourgondische periode, ±1390-1477”

J.W Marsilje - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Deze studie heeft als uitgangspunt de vraag wie het financiële beleid in Leiden...

“Het Gaesdonckse-traktatenhandschrift”

Marinus van den Berg - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
Rond 1550 vervaardigde men in het Arnhemse klooster Sint-Agnes op de Beek een...

“Het Goudse hofstedengeldregister van ca. 1397 en andere bronnen voor de vroege stadsontwikkeling van”

K. Goudriaan - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 17,00
Steden in het middeleeuwse Holland ontstonden vaak op grond die het eigendom...

“Het Gruuthuse-handschrift”

Herman Brinkman - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 80,00
Het Gruuthuse-handschrift (Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 79 K 10), vernoemd...

“Het Haagse handschrift van heraut Beyeren”

Jeanne Verbij-Schillings - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
Het 'Haagse handschrift van heraut Beyeren' is een fraai uitgevoerd handschrift,...

“Het handschrift-Borgloon”

Jos Biemans - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
In de UB van de UvA bevindt zich een fragmentenverzameling met als signatuur...

“Het handschrift-Jan Phillipsz.”

Herman Brinkman - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 25,00
Dit is een verzamelcodex die omstreeks de periode 1472-1481 moet zijn samengesteld...

“Het handschrift-Van Hulthem”

Herman Brinkman - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 69,00
De rijkste en meest veelsoortige collectie Middelnederlandse teksten is bewaard...

“Het Hartebok”

Annelies Roeleveld, Ellen Langbroek - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
In de bibliotheek Hamburg bevindt zich het verzamelhandschrift dat bekend is...

“Het heimelijk gerecht”

Johanna Kossmann-Putto - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De Westfaalse vrijbanken, samen het Westfaalse vrijgerecht of veemgerecht genoemd,...

“Het kapittel van Sint Jan te Utrecht”

E.N. Palmboom - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 59,00
In haar omvangrijke studie beschrijft Ellen Palmboom zeer gedetailleerd de...

“Het klooster Egmond : hortus conclusus”

G.N.M. Vis - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 35,00
In deze vijfde en laatste bundel EGMONDSE STUDIËN, gewijd aan de geschiedenis...

“Het leven en de fabels van Esopus”

Hans Rijns - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 49,00
De zogenaamde 'esopische fabels' zijn vernoemd naar de legendarische fabelverteller...

“Het leven van de heilige bisschop Sint Ludger”

Ludo Jongen - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 19,00
Ludger is een van de weinige heiligen van Nederlandse afkomst. Hij zou geboren...

“Het leven van de heilige Katherina van Alexandrië”

Ludo Jongen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 21,00
Katherina van Alexandrië was in de Middeleeuwen een van de populairste heiligen...

“Het leven van Liedewij, de maagd van Schiedam”

Ludo Jongen - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 19,00
Liedewij (of Lidwina) werd op 18 maart 1380 geboren in Schiedam. Toen ze bijna...

“Het leven van Lutgard”

Yolande Spaans - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
De zogenaamde Kopenhaagse versie van Het leven van Lutgard staat bekend als...

“Het liederenhandschrift Berlijn 190”

Thom Mertens - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 59,00
Het liederenhandschrift Berlijn 190 is een van de belangrijkste bronnen voor...

“Het morele veld van de Moderne Devotie, weerspiegeld in de Gnotosolitos parvus van Arnold Gheyloven ”

A.G. Weiler - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Arnold Gheyloven (c. 1375-1442) studeerde kerkelijk recht in Wenen, Bologna...

“Het ontstaan van de dertiende-eeuwse Zeeuwse landkeuren”

J.G. Kruisheer - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Over het ontstaan van de Zeeuwse landkeuren was weinig bekend. Het nu ondernomen...

“Het ontstaan van het graafschap Holland”

Ad van der Zee - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
Dit dubbeldikke themanummer is geheel gewijd aan het ontstaan van het graafschap...

“Het recht van een vrije Friese stad”

Vincent Robijn - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
In 1455 werden in een 'stadboek' meer dan honderd keuren opgetekend die betrekking...

“Het Stichts-Hollands geslacht Van den Bosch”

M. Bos - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De tot nu toe oudst bekende voorvader van het geslacht Van den Bosch is een...

“Het tripartite boeteboek”

Rob Meens - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 69,00
Boeteboeken bevatten beschrijvingen van allerlei volgens de christelijke leer...

“Het Tübingse Sint-Geertruihandschrift”

Hans Kienhorst - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 25,00
Dit handschrift komt uit een Amsterdams vrouwenklooster. Het bestaat voornamelijk...

“Het Utrechtse draakje en zijn entourage”

Gisela Gerritsen-Geywitz - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 19,00
Nadat de tekst van een middeleeuws boek in zwarte letters op perkament of papier...

“Het Weense arteshandschrift”

E. Huizenga - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 69,00
Onder Nederlandse mediëvisten wordt dit verzamelhandschrift inmiddels beschouwd...

“Het Wiesbadense handschrift”

Hans Kienhorst - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 54,00
Met deze uitgave van het Wiesbadense handschrift – de eerste kritische editie...

“Hir es eskriven”

R.H. Bremmer - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 17,00
In het middeleeuwse Friesland, dat zich uitstrekte van de Zuiderzee tot aan...

“Historische werken”

Gerard Geldenhouwer van Nijmegen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De humanistische geleerde Gerard Geldenhouwer (1482-1542) was vooral verdienstelijk...

“Hoe God verscheen in Friesland”

Dirk Otten - Deventer Universitaire Pers
ingenaaid: € 19,95
Voor de Friezen, woonachtig in de kustlanden tussen de Schelde en de Wezer,...

“Hoe God verscheen in Saksenland”

Dirk Otten - Deventer Universitaire Pers
paperback/ gebrocheerd: € 18,50
Friesland (‘Frisia’ of ‘Fresia’ in de Latijnse bronnen) was in de vroege middeleeuwen...

“Hoort wonder!”

B. Besamusca - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
'Verwondering, de behoefte om te begrijpen, de zeldzame, maar onvervangbare...

“Ik heb mijn lief in eeuwigheid”

Lisanne Vroomen - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 29,00
Vroomen vergelijkt liederen, collaties en viten die in gebruik waren bij moderne...

“Illustrated Inventory of Medieval Manuscripts in Latin script in the Netherlands”

Peter Gumbert - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 10,00
This booklet serves as an introduction and companion to the Illustrated Inventory...

“Illustrated Inventory of Medieval Manuscripts in Latin script in the Netherlands”

Peter Gumbert - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 34,00
De BPL-collectie van de Leidse Universiteitsbibliotheek is een van de rijkste...

“Illustrated Inventory of Medieval Manuscripts in Latin script in the Netherlands 1”

J.P. Gumbert - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 25,00
This inventory provides a key to the hitherto virtually uncatalogued collection...

“Illustrated Inventory of Medieval Manuscripts in Latin script in the Netherlands SET”

Peter Gumbert - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 44,00
Deze set bestaat uit twee delen: de Illustrated Imventory of Medieval Manuscripts...

“In het kielzog van moderne markten”

Job Weststrate - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De rivieren Rijn, Waal en IJssel vormen een cruciale verbinding tussen het...

“In het spoor van Egbert”

G.N.M. Vis - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
'In het spoor van Egbert' beschrijft de invloed die de latere aartsbisschop...

“In het water gevonden”

Ludo Jongen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In december 1444 werd buiten de Amersfoortse Kamperpoort een beeldje van Onze...

“In nomine femineo indocta”

J. Deploige - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 22,00
'O jij die armzalige grond bent en omwille van je vrouwelijkheid niet onderwezen...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 1 (1998)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis richt zich op de klassieke onderdelen...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 10 (2007)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In dit JMG veel aandacht voor Vlaanderen en Brabant. Onder het trefwoord 'Textual...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 11 (2008)”

M. Boone - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, dat sinds 1998 verschijnt, wil...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 12 (2009)”

A.J.A. Bijsterveld - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, dat sinds 1998 verschijnt, wil...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 13 (2010)”

A.J.A. Bijsterveld - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In dit Jaarboek worden diverse interessante thema's uit de middeleeuwse geschiedenis...

“Jaarboek voor middeleeuwse geschiedenis 14 (2011)”

A.J.A. Bijsterveld - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In dit Jaarboek worden diverse interessante thema's uit de middeleeuwse geschiedenis...

“Jaarboek voor Middeleeuwse geschiedenis 15 (2012)”

A.J.A. Bijsterveld - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In dit nieuwe Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis worden weer diverse interessante...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 2 (1999)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis richt zich op de klassieke onderdelen...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 3 (2000)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Dit Jaarboek, onder redactie van Bas van Bavel (Amsterdam, UvA), Arnoud-Jan...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 4 (2001)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Het JMG, dat sinds 1998 verschijnt, biedt een boven-regionaal forum voor bijdragen...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 5 (2002)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Het JMG, onder redactie van Bas van Bavel (Amsterdam, UvA), Arnoud-Jan Bijsterveld...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 6 (2003)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Het JMG biedt een boven-regionaal forum voor bijdragen over de geschiedenis...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 7 (2004)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis richt zich op de klassieke onderdelen...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 8 (2005)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis wil een boven-regionaal forum bieden...

“Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 9 (2006)”

B.J.P. van Bavel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Paul Trio en Arnoud-Jan Bijsterveld presenteren het tweede en laatste deel...

“Jan van Naaldwijk's Chronicles of Holland”

Sjoerd Levelt - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 35,00
The little-known author Jan van Naaldwijk, whose two early sixteenth-century...

“Jeesten van rouwen ende van feesten”

B. Besamusca - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 20,00
In de beroemde Lancelotcompilatie, die rond 1320 tot stand kwam, zijn tien...

“Joan of Arc”

Jan Herwaarden - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Joan of Arc, the Maid of Orleans, died on the pyre in Rouen, France on 30 May...

“Karolus Rex”

B. Besamusca - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In middeleeuwse kronieken figureerde de keiser ende coninc mede als de ideale...

“Kennis in beeld”

O.S.H. Lie - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Hoe zagen middeleeuwers zichzelf en de wereld waarin zij leefden? Welke kennis...

“Kennis-maken”

O.S.H. Lie - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Kennis-maken bevat een selectie van Middelnederlandse artesteksten, dat wil...

“Kijk op de Middeleeuwen”

Ludo Jongen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
Wetenschappers, acteurs, koks, striptekenaars, leraren, reclamemakers, auteurs......

“Koggen, Kooplieden en Kantoren”

Hanno Brand, Carsten Jahnke, Dick de Boer - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
De Hanze is samenwerking, wederzijds vertrouwen, van individuele steden die...

“Koningen in kronieken”

R.E.V. Stuip - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Hoe wordt geschiedenis geschreven? Wat voor personen en onderwerpen komen aan...

“Kroniek”

Willem Procurator - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
Willem Procurator, geboren rond 1295, ging naar school in Spaarnwoude, was...

“Kroniek van het klooster Bloemhof te Wittewierum”

H.P.H. Jansen, Antheun Janse - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 49,00
Het eerste deel van de kroniek van het klooster Bloemhof te Wierum (bekend...

“Kroniek van Trajectum”

Joep Rozemeyer - Papieren Tijger
paperback/ gebrocheerd: € 15,00
Naast Maastricht en Utrecht bestond er nog een ouder Trajectum: het Frankische...

“Lanceloet pars 1”

B. Besamusca - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
De Oudfranse Arturroman 'Lancelot en prose' werd tussen 1235 en 1350 tenminste...

“Lanceloet pars 4”

Ada Postma - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
Dit zevende deel in de reeks Middelnederlandse Lancelotromans bevat een uitgave...

“Land, water en bewoning”

P.A. Henderikx - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
Op 1 oktober 2001 heeft prof.dr. P.A. Henderikx, hoogleraar in de Nederzettingsgeschiedenis...

“Lebuïnus, een gedreven missionaris”

D. Otten - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
In 768 kwam de Angelsaksische missionaris Lebuïnus (Liafwin) naar het grensgebied...

“Leden van een lichaam”

Anita Boele - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Evenals in onze huidige samenleving was solidariteit tussen rijk en arm in...

“Leken trekken tot Gods woord”

Lydeke van Beek - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In deze studie, die zich beweegt op het snijvlak van letterkunde, geschiedenis...

“Leven in de eindtijd”

P. Eligh - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Het besef te leven in de eindtijd is een van de constanten in het middeleeuwse...

“Lichaam, eer en recht in middeleeuws Friesland”

H. Nijdam - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
In de autonome gebiedjes van de vrije Friezen langs de Nederlandse en Duitse...

“Literature and Multilingualism in the Low Countries (1100-1600)”

Samuel Mareel - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 25,00
Contents: SAMUEL MAREEL/DIRK SCHOENAERS, Introduction ADRIAN ARMSTRONG, Translating...

“Literatuur en observantie”

Anna Dlabacova - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 35,00
Minderbroeder Hendrik Herp schreef rond het midden van de vijftiende eeuw een...

“Living memoria”

Rolf de Weijert - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 35,00
In the Middle Ages and the Early Modern Period people took extensive care to...

“Macht en gezag in de negende eeuw”

Mayke Jong - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 20,00
De politieke en culturele geschiedenis van het Karolingische rijk staan de...

“Maria van Heusden, tegen de stroom in”

Hans van den Eeden - Brandarispers
gebonden: € 10,00
Dit bijzondere boekwerk is een zoektocht naar de geschiedenis en de betekenis...

“Martyrologes manuscrits des anciens diocèses d'Utrecht et de Liège”

E.A. Overgaauw - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 90,00
Pendant le huitième siècle, Bède le Vénérable créa le Martyrologe dit historique,...

“Medioneerlandistiek”

Ria Jansen-Sieben - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
'Medioneerlandistiek' bevat vijfentwintig korte essays, met weinig theorie...

“Meer dan muziek alleen”

R.E.V. Stuip - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Op 25 mei 2002 overleed Kees Vellekoop, hoogleraar Muziekgeschiedenis vóór...

“Meesters van het woord”

Joost van Driel - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Dit boekis gewijd aan de oudste schrijvers in het Nederlands. Aan bod komen...

“Met Recht en Rekenschap”

S. ter Braake - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Aan het einde van de Middeleeuwen werkten de hoogste vertegenwoordigers van...

“Mi quam een schoon geluit in mijn oren”

Jose van Aelst - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Als dochter in het Utrechtse geslacht Lichtenberg werd Bertken Jacobs (1426/1427-1514)...

“Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding”

Johanna Maria van Winter - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Al meer dan vijftig jaar houdt prof. em. jkvr. dr. Johanna Maria van Winter...

“Middeleeuwers tussen hoop en vrees”

Cas van Houtert - Uitgeverij IJzer
paperback/ gebrocheerd: € 29,95
Middeleeuwers tussen hoop en vrees vertelt het verhaal van de middeleeuwen...

“Middeleeuws epos”

Christoph Pieper, Piet Gerbrandy - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
Voor het eerst is een heel nummer van Lampas gewijd aan middeleeuwse literatuur....

“Middeleeuws kladwerk”

Astrid Houthuys - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
In het najaar van 1430 heerste er in Brussel een opgewonden stemming. Het hertogdom...

“Middeleeuwse communicatie”

Ludo Jongen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
Communicatie wordt nu in de eerste plaats geassocieerd met het uitzenden en...

“Middeleeuwse cultuur”

Marco Mostert - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
De middeleeuwse cultuur is geen homogene en samenhangende eenheid die af te...

“Middeleeuwse Magister”

Els Rose - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
De reikwijdte van het middeleeuwse onderwijs is enorm. Zoals de apostelen lichtende...

“Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden”

Gerard Sonnemans - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Ter gelegenheid van de presentatie van het eerste deel van de reeks 'Middeleeuwse...

“Middeleeuwse woontorens in Nederland”

Taco Hermans - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 69,00
In Nederland stonden ongeveer 3000 kastelen. Ongeveer duizend daarvan waren...

“Midden-Kennemerland in de Vroege en Hoge Middeleeuwen”

Bert Koene, J. Morren, F. Schweitzer - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 25,00
Het gebied rond Velsen, Beverwijk en Heemskerk neemt ook in de vroege geschiedenis...

“Min en onmin”

G.M. de Meyer - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 20,00
In dit boek beschrijft G.M. de Meyer het leven van gewone mannen en vrouwen...

“Monastiek observantisme en Moderne Devotie in de noordelijke Nederlanden”

H. van Engen - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 27,00
In vrijwel alle geledingen van het monastieke landschap manifesteerde zich...

“Moraliteyt saelt wesen”

P. Bange - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 27,00
Mores leren, dat is wat de auteurs van laat-middeleeuwse moralistische traktaten...

“Nederlandse kruisvaarders naar Damiate aan de Nijl”

J. van Moolenbroek - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 35,00
In 1217 vertrokken duizenden 'Nederlanders' op kruistocht naar Jeruzalem, meer...

“Om die wrake wille”

C. Glaudemans - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 33,00
De aanpak van geweldsmisdaden was een levensgroot probleem in de late Middeleeuwen....

“Oorkondenboek van het Karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven bij Amsterdam (1352) 1392-157”

R. Bessem - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 69,00
Het karthuizerklooster St.-Andries-ter-Zaliger-Haven was met afstand het rijkste...

“Oorlog om Holland”

R. de Graaf - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00; e-Boek (ePub): € 15,00
'Oorlog is niets anders dan onenigheid of een conflict, dat ontstaan is omdat...

“Op reis met memoria”

Peter de Wilde - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
De afschildering van de levensweg als pelgrimsreis is een oud en geliefd literair...

“Op zoek naar loutering”

A.E.G Mantz-van der Meer - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
De heilige Alexis meende volmaakt te kunnen worden door als getrouwde man maagd...

“Oraliteit en schriftcultuur”

R.E.V. Stuip - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De relatie tussen mondeling en schriftelijk taalgebruik staat in de bestudering...

“Ovidius en de middeleeuwen”

P. Bertrand - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
Het oeuvre van Ovidius, geschreven rond het begin van de jaartelling, is van...

“Pade crom ende menichfoude”

Hans van Dijk - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Een nieuwe vossenjager kan niet volstaan met het lezen van de volumineuze studies...

“Patronen ontrafeld”

Ike de Loos - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Het oeuvre van de Utrechtse musicologe Ike de Loos (1955-2010) laat zich het...

“Perkament in stukken”

Bart Jaski, Marco Mostert, Kaj van Vliet - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
Vaak werd perkament van middeleeuwse handschriften hergebruikt, bijvoorbeeld...

“Piety in Practice and Print”

K. Goudriaan - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 35,00
The quest for new religious ideals and intense spirituality in the Late Middle...

“Praten als Brugman”

Nico Lettinck - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
De uitdrukking 'praten als Brugman' is ontleend aan de prediker Jan Brugman...

“Profeet in eigen land”

R. Timmer - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Rijk Timmer presenteert een nieuwe kijk op het gedachtegoed van de bekende...

“Profijtelijke boekskens”

W. Heijting - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Niet veel meer dan vijf eeuwen scheiden Gutenberg van de internetrevolutie....

“Recht door gratie”

Marjan Vrolijk - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
Met niet eerder bestudeerd bronnenmateriaal toont deze studie aan dat vooral...

“Recht voor de Raad”

M.-Ch. Le Bailly - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Jaarlijks nam het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, het grafelijke...

“Repertorium op de lenen van Gaasbeek”

J.C. Kort - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
Sinds de invoering van het Kadaster in 1832 kan van elk stuk grond en elk huis...

“Repertorium van collegiale kapittels in het middeleeuwse bisdom Utrecht”

J.A.E. Kuys - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
De oudste seculiere kapittels in het bisdom Utrecht ontstonden in de negende...

“Repertorium van teksten in het handschrift-Van Hulthem”

J.B. Voorbij, M.E.M. Jungman - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 10,00
Dit boek en vooral de ingesloten CD bieden een systematische beschrijving van...

“Reynaert Abroad”

Renée Gabriel - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 25,00
For this special issue of Queeste four prominent non-Dutch speaking medievalists...

“Ridders, priesters en predikanten in Schelluinen”

Huib J. Zuidervaart - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 25,00
De Duitsche Orde groeide na de oprichting in 1190 in Jeruzalem al snel uit...

“Ridderschap in Holland”

Antheun Janse - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 39,00
De ridderschap speelde nog een leidende rol in Holland in de late Middeleeuwen,...

“Salome Sticken (1369-1449) en de oorsprong van de Moderne Devotie”

Rudolf van Dijk - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 45,00
De Moderne Devotie (ca. 1375-1575) is de krachtigste geestelijke hervormingsbeweging...

“Scholing in de middeleeuwen”

R.E.V. Stuip - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 23,00
Wie heeft de school uitgevonden? Was het al een Griekse vinding of danken we...

“Schrijven in commissie”

Patricia Stoop - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
In 1459 heeft kanunnikes Maria van Pee uit het Brusselse klooster Jericho de...

“Scivias – Ken de wegen I”

Hildegard von Bingen - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 25,00
Hildegard van Bingen (1098-1179), in 2012 heilig verklaard en uitgeroepen tot...

“Scivias - Ken de wegen II”

Hildegard von Bingen - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 40,00
Hildegard van Bingen (1098-1179), in 2012 heilig verklaard en uitgeroepen tot...

“Scivias – Ken de wegen III”

Hildegard von Bingen - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 55,00
Hildegard van Bingen (1098-1179), in 2012 heilig verklaard en uitgeroepen tot...

“Scivias Ken de wegen set 2 delen”

Hildegard von Bingen - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 65,00
Hildegard van Bingen (1098-1179), sinds 2012 heilige en uitgeroepen tot kerklerares,...

“Sibrandus Leo en zijn abtenkronieken van de Friese premonstratenzer kloosters Lidlum en Mariëngaarde”

H. Lambooij - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 45,00
De Latijnse kloosterkronieken van Sibrandus Leo uit 1575, hier uitgegeven met...

“'Sies mijn vlien, mijn jaghen'”

Annette C. Hemmes-Hoogstadt - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Deze als Lundse liederen aangeduide teksten vertonen grote overeenkomst met...

“Spelen in de Middeleeuwen”

W.S. van Egmond - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Altijd en overal wordt er gespeeld. Spelletjes zoals dobbelen, schaken, dammen,...

“Stadswording in de Nederlanden”

Reinoud Rutte - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
Dit boek gaat over de wording van steden in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen....

“Stedelijk verleden in veelvoud”

Hanno Brand - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De laatmiddeleeuwse stad kende een enorme variatie van levens- en organisatievormen,...

“Straffen in de Middeleeuwen”

M. Aussems - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 10,00
In discussies over misdaad en straf wordt vaak gerefereerd aan de Middeleeuwen,...

“Studies over Jacob van Maerlants Rijmbijbel”

K. van Dalen-Oskam - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 28,00
Op 25 maart 1271 voltooide Jacob van Maerlant zijn Rijmbijbel, een vertaling/bewerking...

“Synthese”

R. Sleiderink - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Ruim een halve eeuw na Van Mierlo is er eindelijk weer een overzichtswerk van...

“The Appeal to the original Status”

Henk Teunis - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
More than ever, justice and its administration is that which holds our society...

“The political theology of Abbo of Fleury”

Marco Mostert - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Among the protagonists of the tenth-century monastic reform movement Abbo occupied...

“The power of tradition”

L. Bosman - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 25,00
Around 320 AD a large church was built in Rome above the tomb of the apostle...

“The Secrets of Women in Middle Dutch”

O.S.H. Lie, Yme Kuiper - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 17,00
A poet, head over heels in love with a charming lady, writes a book at her...

“Tielse kroniek”

Jan Kuys, Leontien de Leeuw, Valentijn Paquay - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 19,00
Vermoedelijk al vanaf haar ontstaan wordt het Chronicon Tielense te Tiel bewaard....

“Traders, Ties and Tensions”

Justyna Wubs-Mrozewicz - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 35,00
During the Late Middle Ages, Hanseatic and Hollandish traders in Bergen (Norway)...

“Tristan en Isolde”

G. von Strassbourg - Uitgeverij Verloren BV
paperback/ gebrocheerd: € 30,00
Als Tristan voor koning Marc van Cornwall in Ierland diens bruid Isolde ophaalt,...

“Tussen autoriteit en empirie”

E. Huizenga - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 59,00
In de in het Middelnederlands geschreven chirurgische werken vermengen zich...

“Tussen Vlaanderen en Saksen”

A.C.F. Koch - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
De indrukwekkende omvang van Anton Kochs geschiedkundige oeuvre stelde de redactiecommissie...

“Tvoyage van Mher Joos van Ghistele”

Ambrosius Zeebout - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
Enige maanden na afloop van zijn tweede ambtstermijn als Voorschepen van de...

“Twaalf kapittels over ontstaan, bloei en doorwerking van de moderne devotie”

Rudolf van Dijk - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 49,00
De Moderne Devotie is de krachtigste geestelijke hervormingsbeweging van de...

“Twee middeleeuwse beestenboeken”

P. de Beauvais, R. de Fournival - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
Pierre de Beauvais vertaalde begin dertiende eeuw de zeer populaire Physiologus,...

“Ut Beda syn HEGA”

Beda - Uitgeverij Elikser
paperback/ gebrocheerd: € 13,95
Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, ek wol neamd HEGA, betsjut ‘Tsjerkeskiednis...

“Van meenten tot marken”

Anton Kos - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 35,00
In de vijftiende eeuw sloten de graaf van Holland, de stad Naarden en de Gooise...

“Van serpenten met venine”

Marcel van der Voort - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Door de slang te bezweren kan men ervoor zorgen, dat het vergif geen schade...

“Van waarheden en werkelijkheid”

Ludo Milis - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
De Middeleeuwen lijken een periode die mentaal gezien ver van ons is verwijderd,...

“Vanden levene Ons Heren”

Ludo Jongen, Norbert Voorwinden - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
De vier evangeliën, de belangrijkste teksten van het Christendom, bevatten...

“Vechten, bidden en verplegen”

J.A. Mol - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
Ridder- en hospitaalorden werden in de middeleeuwen gesticht om pelgrims op...

“Verborgen vrouwen”

A.B. Mulder-Bakker - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 19,00
In de nieuwe steden van Noordwest-Europa verscheen een onbekend type vrouw:...

“Verkochte vrijheid”

Antheun Janse - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 15,00
Op 8 april 1407 gaf graaf Willem VI een stadsrecht aan Leerdam. Waarom was...

“Vier brieven over het gezantschap naar Turkije”

Ogier Ghiselin van Boesbeeck - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
De Vlaamse edelman Ogier van Boesbeeck, beter bekend als Augerius Busbequius,...

“Vissen in veenmeren”

P.J.E.M. van Dam - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 28,00
In de late Middeleeuwen werd bij de meeste Hollandse sluizen op aal gevist...

“Vitae Abbatum Orti Sancte Marie”

H. Lambooij - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 49,00
De abtenlevens van het premonstratenzer klooster Mariëngaarde bij Hallum (gesticht...

“Voor de tijd van het jaar”

Cécile de Morrée - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 39,00
Honderden overgeleverde liederen getuigen van een levendige liedcultuur in...

“Voor God, Graaf en Geslacht”

Bert Koene - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
De ridders van Assendelft waren een kleurrijke familie. De kroniek beschrijft...

“Voorbeeld op schrift”

Suzan Folkerts - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 39,00
'Voorbeeld op schrift' gaat over laatmiddeleeuwse manuscripten met de levensbeschrijving...

“Vragen voor Eckhart”

Yves Van Damme - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
In de veertiende eeuw zochten leken naar nieuwe vormen van geloofsbeleving....

“Vrouwen en vroomheid”

K. Goudriaan - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 20,00
In 1879 werd in de pastorie van de parochie Purmerend een pakket oorkonden...

“Vruchten van de Passie”

Jose van Aelst - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 35,00
De herdenking van het lijden en sterven van Jezus vormde een cruciaal onderdeel...

“Walewein ende Keye”

Marjolein Hogenbirk - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 35,00
De enig bekende versie van Walewein ende Keye, een Vlaamse Arturroman uit de...

“Walewein Moriaen en de ridder metter mouwen”

B. Besamusca - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 25,00
Arturromans lenen zich goed voor een intertekstuele benadering. In deze romans...

“Waterland als woestijn”

J.G.M. Sanders - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
'Het Hollandse Huis' was een kartuizerklooster, dat in de veertiende eeuw door...

“Wonder groet”

R. Sleiderink - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
De middeleeuwse literatuur lijkt te wemelen van de wonderbaarlijke elementen....

“Wonderen voor alledag”

J. van Moolenbroek - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 29,00
Om richting te geven aan hun leven lieten middeleeuwers zich leiden door tekens...

“Woontorens in Nederland”

Taco Hermans - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 14,95
In Nederland hebben misschien wel 3000 kastelen gestaan. Duizend daarvan waren...

“Zee, wind, veen en land”

Studiekring Eerste Millennium - Papieren Tijger
paperback/ gebrocheerd: € 18,50
In geografische volgorde behandelen verschillende auteurs de vorming van de...

“Zintuigen in de middeleeuwen”

P. Bertrand - Uitgeverij Verloren BV
ingenaaid: € 10,00
De zintuiglijke waarneming was in de Middeleeuwen natuurlijk net zo essentieel...

“Zwischen Glaube und Welt”

Hartwig Kersken - Uitgeverij Verloren BV
gebonden: € 29,00
Die religiösen Frauengemeinschaften des Limburger Maaslands haben von der historischen...ingezonden mededeling: