IDS

sjen sjoch sjoen

Frank Den Oudsten; Ernst Bruinsma; Bert Looper; Huub Mous; Ids Willemsma

samengesteld pakket: € 19.95: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789493159037, geïllustreerd, 200 blz., April 2019, FRY

Uitgever: Afûk

illustrator: Ids Willemsma

beschrijving

Wurk fan Ids Willemsma yn in doaske.

It wurk:
– Het metabolisme van Ids Willemsma – ynlieding
– De mythe van Ids – essay fan Huub Mous
– Modellen / Maquettes
– Gedichten fan Ids Willemsma

It doaske wurdt sletten mei in magneetstrip.

De tentoanstelling ‘IDS! sjen sjoch sjoen’ is oant en mei 1 septimber te sjen yn Obe yn Ljouwert. By de tentoanstelling hat Tresoar de hiele simmer ek in programma mei lêzingen en oare aktiviteiten om Ids Willemsma hinne.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: