Dochters van Eva

Spiegel je aan vrouwen uit de bijbel

Gertruud Bakker Kemper

paperback/ gebrocheerd: € 16,50
ISBN: 9789492959003, geïllustreerd, 246 blz., september 2018
Formaat: 21,0 (h) x 14,5 (b) x 1,8 (d) cm. Gewicht: 360 gram.

Uitgever: Scholten Uitgeverij B.V.

trefwoorden: de thora;gertruud bakker

beschrijving

‘Dochters van Eva’ gaat over de taak van de vrouw binnen de bijbelse context. Gertruud Bakker is geïnteresseerd in de joodse geschriften, zoals Talmoed en Midrasj. Ze probeert vanuit de Hebreeuwse grondtekst de belangrijke rol van
de vrouw binnen het huwelijk, gezin en de samenleving te doorgronden. Dit boek kijkt verder dan de algemene kennis over de vrouw binnen het christelijke denken. Wat is Gods bedoeling met het opvoeden van kinderen? Wat zegt de bijbel ons
vanuit het Hebreeuws over vrouwen als Ruth, Esther, Maria en andere sterke vrouwen? Spreuken 31, een lofrede op de vrouw, wordt uitvoerig onder de loep genomen en doorgetrokken naar de praktische invulling voor de vrouw vandaag de dag.
Het is een verdieping voor de vrouw, een boek om in te lezen, uit te leren en samen te bespreken. Dit boek is een uitnodiging aan moeders, maar ook vaders om van Gods woord werk te maken. Kinderen te onderwijzen uit Zijn woord en er tijd en ruimte voor te maken, zodat er een stevige basis onder hun leven
wordt gelegd.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Gertruud Bakker is joods en kwam op latere leeftijd
tot geloof. Ze bekijkt veel teksten uit de bijbel vanuit
een andere invalshoek. ‘De bijbel is een studieboek
voor mij. Ik lees er elke dag een uur of drie in. Vooral
’s avonds, direct na het eten. Dan duik ik achter de
computer en ga ik woorden opzoeken en zoek ik
naar verbanden.’ Ze besloot Hebreeuws te leren. ‘Dit
is mijn taal en het is de Heer die mij dat geeft. Ineens
zag ik lagen die ik niet eerder ontdekt had en vond ik
de bijbel het interessantste boek van de wereld. Het
is een diamant en elke keer komt er een nieuw licht
boven!’
inhoudsopgaveVOORWOORD 9
INLEIDING 13
De Thora 13

1 DE SCHEPPING VAN DE VROUW 17
Adam op zoek 18
2 HET HUWELIJK 23
Man en vrouw naar Zijn beeld geschapen 23
Echtgenote en geestelijke leidsvrouw 26
Verlangen naar... 31
Egocentrisch 32
Vrouwelijke wijsheid 36
3 DE VROUW IN HAAR HUIS 41
Een geestelijk huis bouwen 41
Het fundament 44
4 PRIESTERLIJKE TAKEN 49
Priesterschap voor man en vrouw 49
Vader, de priester van het huisgezin? 56
Dubbele verantwoordelijkheid van vader en moeder 60
5 STERKE VROUWEN 67
Ruth 67
Deborah 73
Sarah 80
Maria 86
Esther 89
Lots vrouw 95
6 DE VROUWELIJKE IDENTITEIT 101
Identiteitscrisis 102
Doelgericht leven 104
Wat zegt de Bijbel nu eigenlijk? 105
Rechtvaardig wandelen 108
7 OFFERS BRENGEN 115
Offeren 115
8 DE VROUW ALS BAKEN 123
Nederig en zachtmoedig 123
Gehoorzaam 126
9 DE VROUW TUSSEN OORDEEL EN VEROORDELING 131
Uiterlijk 131
Waardigheid 132
10 DE VROUW EN GELOOFSZEKERHEID 135
Zekerheid 135
Vertrouwen 138
De bezorgde vrouw 141
Zoeken naar Gods koninkrijk 143
11 KWAADSPREKERIJ 147
Roddelen 147
12 DE BESTEMMING VAN DE VROUW 153
De talentvolle vrouw 154
Vrouw en wijsheid: een parallel 156
13 SPREUKEN 31 ONDER DE LOEP 161
Geestelijk voedsel voor de kinderen 167
Het beeld van de wijngaard 171

7
Ook de vrouw ‘in de poorten’? 182
Opvoeding van kinderen 188
Dochters opvoeden 192
Afscheid 195
14 DE KINDERLOZE VROUW 199
Kinderloosheid 199
De Samaritaanse bij de put 203
15 DE ONGETROUWDE VROUW 207
Single 207
Wat zegt de bijbel over ‘single’ zijn? 211
Alleen zijn en profeteren 212
Single en de gemeente 213
Uitdagingen en kansen 214
EPILOOG 215
De Thora als blauwdruk van geestelijk leven 215
Is de Thora vervuld? 218
NAWOORD 221
BIJLAGE 223
Ideeën voor bijbelonderwijs thuis 223
WEBSITES VOOR STUDIE 229
AANBEVOLEN STUDIEBOEKEN 230
LITERATUURLIJST 231
VOETNOTEN 235
toelichting✓De rol van de vrouwin het huwelijk enopvoeding
✓ Spreuken 31

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling:

Bot detected - pagehit Not For our stats.