De weg naar de levensboom

God toont Zijn hart in Genesis 1-3

Klaas de Jong

paperback/ gebrocheerd: € 14.95
ISBN: 9789492818041, 136 blz., October 2018
Formaat: 20.9 (h) x 14.6 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 264 gram.

Uitgever: Toetssteen

illustrator: Willeke Brandsma

beschrijving

Tunnelvisie bij lezen van Genesis 1-3?

Een schepping in zes dagen kan toch niet? Er zijn immers zoveel bewijzen dat er miljoenen jaren nodig waren? Net als rechercheurs bij een moordonderzoek hebben we bij het lezen van de Bijbel al gauw last van tunnelvisie. We missen de richtingwijzers die in de tekst staan. In dit boek bekijken we Genesis 1-3 tekst voor tekst met vraagstukken als:
• De mens als beelddrager van God, wat betekent dat?
• Waarom zette God een boom van kennis van goed en kwaad in de hof?
• Hoe zit het met de belofte van het Zaad van de vrouw?
• Moet de zevende dag nog komen?

God wil wonen bij de mensen

Genesis 3 eindigt met de sluiting van de weg naar de levensboom door cherubs. Maar daar sluit het boek niet mee. We zullen ontdekken hoe de weg weer vrij wordt gemaakt. We volgen het spoor via de cherubs op het verzoendeksel van de ark van God en Jezus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. We eindigen met het Nieuw Jeruzalem waar de levensboom is die twaalf vruchten draagt.

Actuele vraagstukken en 666

Zijn we nog steeds beelddrager van God? Hoe zit het dan met het ontwikkelen van robots die straks vrijwel niet meer van mensen zijn te onderscheiden? Is er een verband met Openbaring 13 en het getal van een mens?
En hoe zit het met de belofte van Micha dat de zwaarden worden omgesmeed tot ploegen, dat er een tijd van echte vrede komt? Wanneer komt die tijd en wat gaat eraan vooraf?

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Klaas de Jong schreef in 2012 zijn eerste boek De struikelstenen van Heidelberg' over de relatie tussen jodendom en christendom en geloven na Auschwitz. Daarna volden meerdere boeken op het gebied van Bijbeluitleg. 'De Weg naar de Levensboom' is zijn tiende boek op dit gebied.
De Jong vertaalde daarnaast enkele boeken van Lois Tverberg over de Joodse wereld in de tijd van Jezus.
De Jong schreef ook een boek over duurzame warmte in Nederland waarvan de derde versie in 2016 verscheen. In totaal zijn hiervan ruim 20.000 exemplaren verkocht.
inhoudsopgave1. Inleiding

2. Toch iets over tijd en licht

3. Tunnelvisie tegenover geopende ogen

4. Dag één

5. De scheiding van de wateren

6. Planten en bomen

7. Zon, maan en sterren

8. Vissen en vogels

9. De mens en de landdieren

10. Het voedsel voor mens en dier

11. De gezegende zevende dag

12. Samenvatting van de schepping

13. De Hof van Eden en de vier rivieren

14. De boom van kennis van goed en kwaad

15. Namen voor de dieren

16. De vrouw uit Adam

17. De vrouw en de slang

18. Hun ogen gingen open

19. De kop van de slang

20. De gevolgen voor man en vrouw

21. God kleedt de mens

22. De hof van Eden wordt verboden gebied

23. God woont in een tempel

24. God woont bij de mensen
toelichtingTunnelvisie bij lezen van Genesis 1-3?

Een schepping in zes dagen kan toch niet? Er zijn immers zoveel bewijzen dat er miljoenen jaren nodig waren? Net als rechercheurs bij een moordonderzoek hebben we bij het lezen van de Bijbel al gauw last van tunnelvisie. We missen de richtingwijzers die in de tekst staan. In dit boek bekijken we Genesis 1-3 tekst voor tekst met vraagstukken als:
• De mens als beelddrager van God, wat betekent dat?
• Waarom zette God een boom van kennis van goed en kwaad in de hof?
• Hoe zit het met de belofte van het Zaad van de vrouw?
• Moet de zevende dag nog komen?

God wil wonen bij de mensen

Genesis 3 eindigt met de sluiting van de weg naar de levensboom door cherubs. Maar daar sluit het boek niet mee. We zullen ontdekken hoe de weg weer vrij wordt gemaakt. We volgen het spoor via de cherubs op het verzoendeksel van de ark van God en Jezus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. We eindigen met het Nieuw Jeruzalem waar de levensboom is die twaalf vruchten draagt.

Actuele vraagstukken en 666

Zijn we nog steeds beelddrager van God? Hoe zit het dan met het ontwikkelen van robots die straks vrijwel niet meer van mensen zijn te onderscheiden? Is er een verband met Openbaring 13 en het getal van een mens?
En hoe zit het met de belofte van Micha dat de zwaarden worden omgesmeed tot ploegen, dat er een tijd van echte vrede komt? Wanneer komt die tijd en wat gaat eraan vooraf?
recensie citaatKlaas de Jong heeft een mooi boek geschreven over de eerste drie hoofdstukken van de Bijbel [...] De Jong neemt de Bijbel volop serieus [...] Hij heeft oog voor de Hebreeuwse context [...] In het boek staan ook mooie details die je verder helpen. Als voorbeeld noem ik wat De Jong schrijft over de boom van kennis van goed en kwaad [...] Waar het om gaat is de lijn die in de hele Bijbel wordt getoond: God wil wonen bij mensen[...] Kortom, een Bijbelgetrouw en goed leesbaar boek.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: