Pensioenrecht 2019

paperback/ gebrocheerd: € 31.50: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789492766519, 518 blz., February 2019

Uitgever: Ars Aequi Libri POD

serienaam/reeks: Ars Aequi Wetseditie

redactie: Jop Tangelder; Petra van Straten

beschrijving

met o.a. (selecties uit):

Wet op de loonbelasting 1964
Wet financiering sociale verzekering
Regelingen op grond waarvan de premiepercentages zijn vastgesteld
Volksverzekeringswetten (AOW, Anw en de Wlz)
WW, de WIA en de ZW
Zorgverzekeringswet
Regelgeving inzake de afdrachtverminderingen en de tegemoetkomingen loondomein
Wet inkomstenbelasting 2001
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Invorderingswet 1990

Inkijkexemplaar:

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: