Loonheffingen 2019

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 34.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789492766496, January 2019

Uitgever: Ars Aequi Libri POD

serienaam/reeks: Ars Aequi Wetseditie

redactie: Remko Hesse; Ton Mertens

beschrijving

met o.a. (selecties uit):

Wet op de loonbelasting 1964
Wet financiering sociale verzekeringen
Regelingen op grond waarvan de premiepercentages
zijn vastgesteld
Volksverzekeringen (AOW, Anw en de Wlz)
Werknemersverzekeringen
Zorgverzekeringswet
Regelgeving inzake de afdrachtverminderingen en de
tegemoetkomingen loondomein
Wet inkomstenbelasting 2001
Algemene wet inzake rijksbelastingen
Invorderingswet 1990

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.