Jij hebt de sleutel - Naar humane jeugdhulp zonder separeren

Tilly van Uffelen; Peter Dijkshoorn

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 24.75: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789492649089, geïllustreerd, 120 blz., April 2019
Formaat: 23.1 (h) x 17.2 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 330 gram.

Uitgever: BreinDok

beschrijving

Dit boek is het is het verhaal van jongeren, ouders, behandelaars, psychiaters, bestuurders en andere mensen die willen dat er in de jeugdhulp nooit meer gesepareerd wordt omdat het schadelijk en traumatisch is en jongeren zieker maakt.
Separeren van kinderen en jongeren in Nederland gebeurt nog dagelijks terwijl het niet hoeft. In Nederland laten enkele jeugdhulporganisaties al langer zien dat er betere manieren zijn om jeugdigen die een gevaar voor zichzelf of de omgeving vormen te helpen. Accare besloot in 2006 als eerste jeugdhulporganisatie om ermee te stoppen.
Nu staan álle jeugdhulporganisaties voor deze uitdaging. Maar hoe doe je dat? Wat is daarvoor nodig? Wie draagt het risico? En welke sleutel heb jij zelf als groepsleider, behandelaar, bestuurder, raadslid of wethouder? In dit boek vertellen betrokkenen van Accare over hun ervaringen, de tegenslagen en de successen. Het was een intens proces, dat veel heeft gevraagd van alle betrokkenen. Ze hielden het vol door steeds terug te keren naar de overtuiging dat separeren inhumaan en onnodig is. Met dit boek willen ze inspireren en motiveren om samen te werken aan humane jeugdhulp zonder separeren. Het kan!


“Ik zat in de separeer om rustig te worden maar ik werd alleen maar wanhopiger. Dan heb je iemand nodig die een arm om je heen slaat en gewoon met je praat. Ik werd overspoeld door emoties van diepe wanhoop in een setting waar je er niets mee kunt.”

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Tilly van Uffelen werkte jarenlang als journalist voor het Brabants
Dagblad met de portefeuille zorg. Sinds 2014 werkt ze als zelfstandig
tekstschrijver. Als pleegmoeder kent ze de jeugdhulp van binnenuit.
Als schrijver gelooft ze in de kracht van het menselijke verhaal.
Peter Dijkshoorn is kinder- en jeugdpsychiater en bestuurder van
Accare. Daarnaast is hij actief als adviseur effectieve jeugdhulp voor
het Zorglandschap Jeugd en bestuurslid van GGZ-Nederland.
Tilly hield de interviews en schreef de teksten voor dit boek.
Het boek is gebaseerd op Peters gedachtegoed, visie en werk.
inhoudsopgaveInhoudsopgave
Voorwoord 4
Vertrouwen als ankerpunt - Inleiding 6
1 ‘Ga voor het hoogste’ 8
Peter Dijkshoorn, bestuurder met een missie
2 ‘De separeer maakt je zieker’ 18
Het verhaal van Eva
3 Van cachot tot contact 24
De geschiedenis van separeren
3.1 Het kind in het cachot 25
3.2 De kinderpsychiatrie 27
3.3 Actiegroep Waer gebeurt 28
3.4 Contact als interventie 29
3.5 De cyclus doorbreken 30
4 Storm binnen Accare 34
Het verhaal van een psychiater
5 Het zal je werk maar wezen 42
Gevolgen voor de medewerkers
5.1 Toen separeren nog gewoon was 43
5.2 Confrontatie met eigen onmacht 47
5.3 Zonder separeer vleugellam 48
5.4 Zien om te geloven 49
5.5 Het belang van opleiden 51
6 Een Intermezzo 54
Anders behandelen
6.1 De crisiskliniek 55
6.2 KINGS voor gezinnen 62
6.3 Even rust in een gastgezinnen 63
7 Je bent welkom maar de deur blijft open 66
Het verhaal van een moeder en een dochter
8 ‘Het lukt ook bij de moeilijkste jongeren’ 74
De ervaring van orthopedagogisch centrum Ambiq
9 Veranderen doe je niet alleen 80
De inspecteur en de financier aan het woord
9.1 Wieny Tietema: Een inspecteur tegen terreur 81
9.2 Lawrence de Robles: Out of the Box 84
10 Ondertussen in de JeugdzorgPlus 88
Het verhaal van een pleegmoeder
11 Naar humane jeugdhulp 94
Dit kun je doen
11.1 Stop met ja-maren 95
11.2 Vertrouwen, inhoud en houding 97
11.3 Jij hebt de sleutel 102
Over Accare 106
Over de auteurs 106
Geraadpleegde bronnen 107
Noten 109
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.