NEN 3140 Vakbekwaam Persoon

Bedrijfsvoering van elektrische installaties

A.W.M. Kerkhofs

paperback/ gebrocheerd: € 55.60: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789492610867, geïllustreerd, July 2019

Uitgever: Vakmedianet BouwCommunities B.V.

beschrijving

Iedere medewerker die bij werkzaamheden wordt blootgesteld aan risico's van elektrotechnische aard,heeft te maken met de NEN 3140. Deze norm beschrijft de eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische laagspanningsinstallaties en elektrische arbeidsmiddelen, wanneer door het gebruik ervan of door de omstandigheden waarin deze worden gebruikt elektrisch gevaar kan ontstaan. Het lezen van een norm is vaak lastig. Dit boek, afgestemd op de NEN 3140 +A2 2018, beschrijft de praktische
betekenis van de norm voor de Vakbekwaam Persoon. Hieronder wordt verstaan een medewerker met minimaal een lagere elektrotechnische opleiding die de verant woordelijkheid draagt voor het uitvoeren van een eigen takenpakket, zoals elektromonteurs, storingsmonteurs, installateurs en inspecteurs.
Dit boek bevat ook informatie voor personen die worden aangewezen als Werkverantwoordelijke of Installatieverantwoordelijke.Het boek kan worden gebruikt om inzicht te verwerven in de wijze waarop veilig kan worden gewerkt aan, met of nabij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.
Behalve als leerzaam leesboek kan deze uitgave ook worden ingezet als cursusmateriaal bij trainingen Vakbekwaam Persoon Werkverantwoordelijke of Installatieverantwoordelijke NEN 3140.
Een greep uit de inhoud:
regelgeving elektrische veiligheid
gevaren van elektriciteit
beschermingsmiddelen
eerste hulp bij elektriciteitsongevallen
aanwijsbeleid
werkzaamheden in elektrotechnische ruimten
werkzaamheden in de nabijheid van actieve delen
werkzaamheden verricht bij of met derden
veilig meten met passende veilige meetapparatuur
spanningsloos maken van een elektrische installatie
werken aan of in de nabijheid van actieve delen onder spanning
zekeringen vervangen
werkzaamheden in een omgeving met bijzondere risico's
inspectiewerkzaamheden.

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: