Vergunningvrij bouwen

R. Bleeker; H.C.M. van Egmond

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 74.12: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789492610423, geïllustreerd, 222 blz., September 2018
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 490 gram.

Uitgever: Vakmedianet BouwCommunities B.V.

beschrijving

Herziene versie van het Handboek Vergunningvrij bouwen. De eerste versie was geschreven in 2010 bij de inwerkingtreding van de Wabo. Een tweede versie was
eigenlijk niet voorzien voordat de Omgevingswet in werking zou treden. Nu die wet is uitgesteld tot (ten minste) 2021 leek het ons nuttig om het oorspronkelijke handboek toch te actualiseren. Niet alleen vanwege de vele vragen die we nog steeds krijgen over dit onderwerp, maar zeker ook vanwege de aanpassingen die eind 2014 zijn doorgevoerd. Vooral de nieuwe regels over het vergunningvrij bouwen van bijbehorende bouwwerken (schuren, garages, aanbouwen, etc.) en de introductie van vergunningvrije mantelzorg blijkt in de praktijk complex. Beide onderwerpen geven wij dan ook de nodige aandacht in dit nieuwe handboek. Verder hebben we op basis van jurisprudentie en voortschrijdend inzicht de nodige zaken aangepast en aangevuld.
De inhoud
De regels voor vergunningvrij bouwen zjin op onderdelen behoorlijk complex geworden. Zonder voorbeelden en aanvullende toelichting zijn de regels vaak moeilijk te doorgronden. U vindt in Handboek Vergunningvrij bouwen een duidelijke toelichting op de regels per bouwwerk, aangevuld met voorbeelden. Ook worden tips en aandachtspunten bij het bouwen gegeven.
* In Deel I wordt de systematiek van het vergunningvrij bouwen onder de Wabo uitgelegd.
* Deel II beschrijft per bouwwerk de voorschriften die gelden voor het vergunningvrij mogen bouwen van die bouwwerken.
* Deel III bevat de voor het vergunningvrij bouwen relevante weten regelgeving, zoals de Bor, onderdelen van de Wabo en het Burgerlijk Wetboek.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.