Omgevingswet in kort bestek

op weg naar nieuwe regelgeving voor de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving

G.J. Kremers

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 55.59: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789492610102, January 2018
Formaat: 24.0 (h) x 17.1 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 600 gram.

Uitgever: Vakmedianet BouwCommunities B.V.

beschrijving

Omgevingswet in kort bestek
De voorbereiding op de Omgevingswet is in volle gang. Verwacht wordt dat de stelselherziening in 2021 van kracht wordt. Vanaf dat moment is de Omgevingswet over het benutten en beschermen van onze fysieke leefomgeving het wettelijke kader voor milieubelastende activiteiten, water- en bouwactiviteiten en andersoortige activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke
leefomgeving. Nu al wordt volop geëxperimenteerd met de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt.In dit boek wordt een praktische vertaalslag gemaakt van de Omgevingswet met bijbehorende aanvullingswetten en uitvoeringsregelingen voor bedrijven, burgers en overheidsinstanties om zich de nieuwe regels gemakkelijker eigen te kunnen maken. Hiertoe wordt de wet- en regelgeving in zijn geheel geëxpliciteerd met een accent op onderdelen die voor uitvoerende overheidsinstanties en initiatiefnemers het meest waardevol zijn. De inhoud en betekenis van regels worden mede aan de hand van de kerninstrumenten in de wet verduidelijkt: de omgevingsvisie, het programma, decentrale regels, algemene rijksregels voor activiteiten, de omgevingsvergunning en het projectbesluit. Maar ook ondersteunende instrumenten, zoals procedurebepalingen en regelingen voor toezicht en handhaving, passeren de revue. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de aanvullings- en wijzigingsvoorstellen in de concept Invoeringswet en de vier ontwerp AMvB's bij de Omgevingswet.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.