Rosmos

Willem Schoorstra

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 10.00

ISBN: 9789492457264, 120 blz., February 2019, FRY
Formaat: 21.3 (h) x 14.4 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 198 gram.

Uitgever: Het Nieuwe Kanaal

beschrijving

Hedzer, telch út it romrofte Mebiuslaach, ûntflechtet it miljeu dêr’t er yn grut wurden is. Gjin wiithannel, kontrabande of yllegale saakjes mear foar him. Dochs falt it him net ta om syn Mebiuswêzen samar oan ’e kant te skowen. Hedzer bedarret yn it nachtlibben, moetet in lichte fûgel en wurdt ferlyfd.

Fan dat momint ôf rekket syn libben yn in streamfersnelling. Hy komt net allinne op de frjemdste plakken telâne, mar moat ek de wichtichste fragen beantwurdzje...

Rosmos is in spannende en humoristyske roman dy’t him ôfspilet yn de ‘ûnderklasse’ fan de maatskippij. Fol faasje nimt Willem Schoorstra de lêzer mei yn in ferhaal dat giet oer frouljushannel, moard, loyalens en komôf. Oer it opwaarmjen fan djipfries saté yn in wettersieder. Oer seks as jierdeikado yn it ramt fan in famyljetradysje.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.