De wraak fan de puzelman

In Frysk doarp yn 'e ban fan brân

Hedzer T. Hooijenga

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 17.95

ISBN: 9789492457219, June 2018, FRY
Formaat: 21.0 (h) x 14.0 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 244 gram.

Uitgever: Het Nieuwe Kanaal

beschrijving

In Frysk doarp yn'e ban fan brân


De puzelman hie in fleurich bedriuw opboud, in goede bargemesterij. Dat siet lykwols in rike sakeman yn 'e wei, fanwegen de stank dêr't syn frou oer eamele.

Mei falske arguminten wrotte er krekt salang dat it bedriuw fan syn buorman fallyt gong. Net ien fan de doarpsgenoaten dy't in hân útstiek om de eigener by te stean. Dat rôp, nee skreaude om wraak!

Hedzer T. Hooijenga waard berne op 'e Harste ûnder Sumar. Yn 'e jierren santich begûn er mei it publisearjen fan fersen, koarte ferhalen en in fúljeton. Dit is syn tredde roman.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.