Littenser Merke

Ale S. van Zandbergen

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 22.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789492457141, 405 blz., October 2017, FRY
Formaat: 21.0 (h) x 14.0 (b) x 3.6 (d) cm. Gewicht: 565 gram.

Uitgever: Het Nieuwe Kanaal

beschrijving

Yn de Fryske greidhoeke longeret Eeuwkje, in jonge dûmnysfrou, nei in bern. Wêrom is har man, dûmny Laurman, net by steat om har djipste winsk te ferfoljen? Hy hat de hannen mear as fol oan strideraasjes op tsjerklik mêd, mar dat kin dochs net de iennichste reden wêze? Alles stiet yn bloei, ek Eeuwkje, mar it duorret ferskuorrend lang foar de ferlossing komt.
Mear as in ieu letter libbet it slachterssoantsje Liuwe Bosgra yn itselde doarp, mar wol yn in hiele oare tiid. Superyntelligint en ek wat autistysk stiet er yn de wrâld.

Ale S. van Zandbergen hat in ferskuorrend moaie roman skreaun oer twa haadpersoanen dy’t hiel fier fan inoar ôf lykje te stean. Dit boek kinne jo as lêzer allinne mar wurdearje as jo oan ‘slow reading’ dogge. Dan komme jo yn in wrâld te lâne dy’t jo net gau wer loslitte sil: fol skjientme en heimsinnige spegelingen. Betsjoenend suver. En dan te betinken dat dit in debútroman is…

Bekroand mei de Rink van der Velde Priis en de Douwe Tamminga Priis.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.