Grenzenloze geloofsgeschiedenis

in gesprek met de vernieuwers uit de zestiende eeuw

Joute de Graaf

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 19.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789492421876, 380 blz., June 2019
Formaat: 24.1 (h) x 17.1 (b) x 2.8 (d) cm. Gewicht: 612 gram.

Uitgever: Van Warven Produkties

beschrijving

Op nauwkeurige wijze zijn de biografische gegevens van een 14-tal (Kerk)Reformatoren
uit de 16e eeuw verwerkt in prozaïsche beschouwingen over hen. Aan het begin
van de Renaissance kondigt de vernieuwing zich als een cultuurschok aan in alle
geledingen. De geestelijke bodem van de Rooms-Katholieke Moederkerk werd behoorlijk
omgewoeld. Alom vraagt men om herijking van mens-zijn. In minder dan 50 jaar
ontwikkelden zich een 10-tal nieuwe geloofsgenootschappen.

Wat heeft de Kerkreformatoren, die daar leiding aan gaven bezield? De verhalen over
hen laten zich lezen als een roman. Feit en Fictie worden verbonden. De schrijver
gaat op een miraculeuze manier op reis met hen in dit boek. Hij gaat in ‘gesprek’ met
Reformatoren en stelt kritische vragen. Uit de overdaad aan biografische gegevens
selecteerde de auteur interessante informatie over wie ze waren.

Vreemde ideeën kom je tegen. Het boek bevat een uniek schematisch overzicht met 7
vergelijkingsitems als een soort register. De lezer kan zelf selecteren wat hem/haar
(nog) past. Zo ontstond een geromantiseerd informatief boek met kerk-, cultuur- historische
en theologische informatie. Een ‘leerboek’ met leesplezier voor cultuurliefhebbers,
mensen met belangstelling voor kerkgeschiedenis, kerkgangers en afhakers.

Joute de Graaf (1942) werd in Ternaard geboren en groeide daar op. Hij studeerde Bouwkunde
en Pedagogiek. Hij was o.a. docent en directielid van de MTS in Sneek. Hij had vanaf
1995 ook een architectenbureau. Hij kreeg in 2004, bij een ongeluk, een dwarslaesie. Hoewel
de fysieke mogelijkheden nu beperkt zijn ging hij schrijven en schilderen. Hij schreef een
5-tal boeken. Twee informatieve boeken, twee romans en recentelijk het aparte boek: Facebook
Bijgelicht (2017)

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.