Mijn vader zoent met de buurvrouw

een managementboek voor een gezin met opgroeiende tieners

Jaap ten Wolde

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 17.50

ISBN: 9789492179173, 108 blz., November 2015
Formaat: 20.8 (h) x 14.9 (b) x 0.9 (d) cm. Gewicht: 187 gram.

Uitgever: Paris Books

beschrijving

Je zult het maar meemaken als tiener. Per ongeluk je vader zien zoenen met de buurvrouw. Om wakker van te liggen.'Gaan mijn ouders scheiden?' Jongeren maken regelmatig gebeurtenissen mee of komen in situaties die deskundigen als 'stressful life events' duiden. Ze zijn niet zelden van grote invloed op hun leven en op hun schoolprestaties. Hoe ga je daar mee om als tiener? Jaap ten Wolde, auteur van het 'managementboek voor een gezin met tieners' geeft raad. Dat doet hij in de rol van 'RS', een afkorting van de Raadgevende Schrijver aan wie de 'opgroeiende jongelui' in briefvorm hun zorgen voorleggen.
Het meest opvallende advies:'Stel een VIP aan', ofwel een Vertrouwenspersoon In Privékring. Zo kunnen ze potentieel ernstige problemen vroegtijdig bespreekbaar maken en in de kiem smoren.
Dit boek biedt met zijn vernieuwende aanpak een oplossing voor problemen waar veel ouders, verzorgers, leraren, en deskundigen zoals vertrouwenspersonen op school en hulpverleners mee worstelen: het te laat
signaleren van zaken als loverboys, intimidatie via het internet, plannen voor zelfmoord en pesten. Zowel zij als de jongeren worden een helpende hand geboden om deze 'stressful life events' in de kiemfase onder de
aandacht te krijgen of te brengen. Door jongeren aan te sporen zelf hun problemen bespreekbaar te maken met de 'boosdoener', door het op school aan te kaarten én door een of meerdere VIP's aan te stellen. Hoewel
de beschreven problemen ernstig zijn, is de vorm waarin zij behandeld worden speels: 30 fictieve brieven van opgroeiende jongeren, een antwoord van RS aan de briefschrijver en adviezen aan de volwassenen in de vorm van annotaties.

Naast adviezen, vinden lezers in het boek ook praktische tips en hulpmiddelen zoals een stress-test, een loverboy-test, een familiegedragscode en handige adressen in Nederland en België. Het geeft tevens instructies over hoe de rol van VIP kan worden ingevuld. Jongeren kunnen het boek gebruiken om de 'stressful life events'
die zij ervaren, bespreekbaar te maken.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.