It leafst bin ik in fûgel

Poëzy foar elkenien fan 9-99 jier

 
 

gebonden: € 12.50

ISBN: 9789492176899, geïllustreerd, 48 blz., October 2018, FRY
Formaat: 21.6 (h) x 16.5 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 214 gram.

Uitgever: Afûk

illustrator: Marijke Klompmaker

redactie: Elske Kampen

beschrijving

It leafst bin ik in fûgel
Poëzy foar bern fan 9-99 jier

Mei gedichten fan:

Meintsje Brouwer, Eppie Dam, Ytsje Hettinga, Arjen en Iwan Hut, Elske Kampen, Sigrid Kingma, Eline Kuiper, Remco Kuiper, Jurjen van der Meer, Marije Roorda, Sipke de Schiffart, Kate Schlingemann, Berber Spliethoff, Janneke Spoelstra en Syds Wiersma

Yllustraasjes fan: Marijke Klompmaker
Foarmjouwing: Anton Feddema

Frysk, ynbûn, 48 siden, útjouwerij Afûk

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.