Sels in Tibetaan belânet op it lêst yn de see

Edwin de Groot

paperback/ gebrocheerd: € 15.00
ISBN: 9789492176462, 76 blz., December 2016, FRY
Formaat: 21.2 (h) x 14.7 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 125 gram.

Uitgever: Stichting Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje Afûk

beschrijving

Dizze bondel fan Edwin de Groot is in hommaazje oan twa rigels fan de Poalske dichteres Wislawa Szymborska:

Je bent - je moet voorbijgaan.
Je gaat voorbij - en alles is oké.

By wat der sa op syn wei komt, spilet by Edwin de Groot it besef fan it tydlik-wêzen fan de dingen in grutte rol. Mei wikseljende konklúzjejes jout hy dat besef foarm yn taal. Al wie it mar om foar te kommen dat jo sprakeleas tusken siiep tenûndergean.

Edwin de Groot (1963) wûn al meardere kearen in Rely Jorritsma-priis foar syn poëzy. Earder publisearre hy de dichtbondels Ik skip (2009), Tongfal (2010) en de twatalige bondel In hazze is in lokkich bern/Een haas een gelukkig kind (2013). De Groot skriuwt net allinnich yn it Frysk, hy publisearret ek gedichten yn Nederlânske en Flaamske literêre tydskriften.

Frysk, paperback, 76 siden

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: