Juridisch zakboek raadsgriffier

Olaf Schuwer

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Juridisch zakboek raadsgriffier

paperback/ gebrocheerd: € 34.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930959, December 2017
Formaat: 21.0 (h) x 14.7 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 220 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

beschrijving

Het Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r) is een handig naslagwerk voor griffiers om goed juridisch advies te kunnen geven aan de raad en de raadscommissies. Voor de totstandkoming van dit boek is geput uit een eindeloze hoeveelheid praktijkvragen die aan de orde kwamen tijdens en naar aanleiding van een groot aantal juridische cursussen die de schrijver van dit boek voor griffie(r)s vanaf 2002 verzorgde. Cursuslokaal en mailbox waren hierbij de setting.

Vanaf 7 maart 2002 kent de Gemeentewet de functie van griffier. De griffier en de griffie zijn uitsluitend werkzaam ten behoeve van de raad en de door de raad ingestelde commissies. Zij staan hen bij, in de meest brede zin van het woord. Daarbij moeten zij van alle markten thuis zijn. Eén markt omvat de Gemeentewet en daarmee in direct verband staande wetten.

Het werk van de gemeenteraad en de raadscommissies speelt zich af in een politieke omgeving, waarbij de spelregels zijn ingebed in het staatsrecht, in het bijzonder het gemeenterecht. Het gemeenterecht is zichtbaar en onzichtbaar aanwezig bij tal van activiteiten van raad, raadscommissie en griffie(r).

De griffier en de griffie zijn de eerste juridisch adviseur van de raad en de raadscommissies. Raad en raadscommissies moeten erop (kunnen) vertrouwen dat de griffie(r) hen de juiste juridische weg wijst.

Om de griffie(r) hierin behulpzaam te zijn, is dit boek samengesteld. Het is opgezet aan de hand van 10 onderwerpen. Per onderwerp worden de meest voorkomende juridische situaties besproken en uitgelegd. Ook worden bij elk onderwerp praktijktips gegeven. Kortom, dit boek is een must-have voor zowel de startende als de ervaren griffier.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)mr. O. (Olaf) Schuwer
Olaf Schuwer is vanaf 1978 werkzaam in de gemeentelijke wereld. Hij was werkzaam bij 5 gemeenten en staat als zelfstandig professional gemeenteraad en griffi er bij op tal van bestuurlijk – juridische terreinen. Hij is diepgaand betrokken bij de juridische aspecten van de lokale democratie.
inhoudsopgave1 Het raadslid
2 De gemeenteraad
3 Commissies
4 De griffier
5 De burgemeester
6 De wethouders
7 Het college van burgemeester en wethouders
8 De rekenkamer(functie)
9 Geheimhouding
10 De raad als bestuursorgaan, in het bijzonder bij besluiten
in het Omgevingsrecht
toelichtingHet Juridisch praktijkboek voor de raadsgriffie(r) is een handig naslagwerk voor griffiers om goed juridisch advies te kunnen geven aan de raad en de raadscommissies. Voor de totstandkoming van dit boek is geput uit een eindeloze hoeveelheid praktijkvragen die aan de orde kwamen tijdens en naar aanleiding van een groot aantal juridische cursussen die de schrijver van dit boek voor griffie(r)s vanaf 2002 verzorgde. Cursuslokaal en mailbox waren hierbij de setting.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.