Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen

Ir. Gert-Jan van Leeuwen

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen

paperback/ gebrocheerd: € 69.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930898, geïllustreerd, 357 blz., November 2019
Formaat: 24.1 (h) x 17.0 (b) x 2.2 (d) cm. Gewicht: 612 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

beschrijving

Het Handboek Kwaliteitsborging voor het bouwen: heldere rolverdeling, hogere bouwkwaliteit, beoogt door het uitleggen van de verschillende rollen de implementatie van deze grote verandering in de bouwsector te ondersteunen. Stapsgewijs wordt de bijdrage die van de verschillende 'spelers' wordt verwacht beschreven, ondersteund door voorbeelden en de belangrijkste delen van de wet en regelgeving.

Alle rollen komen aan bod, maar vooral wordt ingegaan op de nieuwe of gewijzigde taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Vergunninghouder, de Kwaliteitsborger, de Aannemer/Bouwer, het Bevoegd Gezag, de Instrumentaanbieder en de Toelatingsorganisatie. Ook de betekenis voor architecten en raadgevend ingenieurs, toeleveranciers en onderaannemers, en niet te vergeten bouwconsumenten komt aan de orde. Volgens de toelichting op die wet vormt het versterken van de positie van die laatste categorie een belangrijke doel van de wet naast verbetering van de bouwkwaliteit.

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)ing. Gert-Jan van Leeuwen
Gert-Jan van Leeuwen (Eerbeek, 1947) volgde na de hbs-B de HTS voor de Bouwkunde en de Academie van Bouwkunst. Hij is werkzaam geweest bij meerdere architectenbureaus en bij de gemeente Rotterdam in de stadsvernieuwing. Van 1994 tot 1998 was hij hoofd toezicht ontwikkelingsprojecten Nederlandse Antillen. In 1999 werd hij hoofd Bouw- en Woningtoezicht bij de gemeente Delft en in 2005 de eerste directeur van de in 2003 opgerichte Vereniging Bouw- & Woningtoezicht Nederland (VBWTN). Voor de VBWTN was hij in 2013 samen met Frans Fijen† penvoerder van het Visiedocument over private kwaliteitsborging. Ook was hij onder meer van 2009 tot 2013 voorzitter van de Beoordelingscommissie BRL 5019 (gecertificeerde bouwplantoets en toezicht). Na zijn pensionering richtte hij eind 2013 samen met Harry Nieman en Hajé van Egmond het Instituut voor Bouwkwaliteit op, dat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties sindsdien bijstaat in de voorbereiding en uitwerking van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Net als de mede-kwartiermakers maakt hij deel uit van de redactie van het tijdschrift Bouwkwaliteit in de praktijk en is hij betrokken bij opleidingen ter voorbereiding van de invoering van de Wkb van o.a. de Berghauser Pont Academy. Ook werkt hij in opdracht van VNG International aan modernisering en upgrading van de bouwregelgeving op Sint Maarten na de orkaan Irma in 2017.
inhoudsopgave1 De wet op hoofdlijnen
2 Kwaliteit en andere kernbegrippen
3 De nieuwe rolverdeling in de bouw
4 De initiatiefnemer van de bouwactiviteit
5 De kwaliteitsborger
6 De bouwer/aannemer
7 Het bevoegd gezag
8 De bouwconsument
9 Het instrument en de instrumentaanbieder
10 De toelatingsorganisatie
11 De bijrollen
12 Gelijkwaardige oplossingen
13 Monumentenzorg en kwaliteitsborging
14 Bouw- en sloopveiligheid en arbeidsomstandigheden
15 De Wkb en de Omgevingswet
toelichtingHandboek Kwaliteitsborging voor het bouwen legt de praktische gevolgen uit van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Dit boek biedt gedegen kennis voor professionals in de bouw die in dienst zijn van gemeenten of omgevingsdiensten.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.