Woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid

Hans van Vark

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid

paperback/ gebrocheerd: € 49.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930867, March 2017
Formaat: 21.1 (h) x 14.7 (b) x 2.3 (d) cm. Gewicht: 524 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

beschrijving

De uitgave De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering (tweede druk) beoogt op toegankelijke wijze inzicht te verschaffen in de fors gewijzigde regelgeving voor de corporatie sector. Het boek biedt context waarin corporaties zich kunnen en mogen bewegen door de Woningwet, het Besluit en de Regeling en gaat in op de doelen, bedoeling en taken van corporaties.

De Woningwet is ondertussen bijna twee jaar in werking en in die tijd heeft de regelgever niet stilgezeten. Deze tweede druk speelt daarop in. De Veegwet en het Veegbesluit zijn hierin opgenomen, alsmede het vernieuwde 'Handboek modelmatig waarderen marktwaarde' (bijlage 2 van de 'Regeling Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting'). Het beoordelingskader scheiden DAEB/Niet-DAEB heeft ook een plaats gekregen en gaf aanleiding voor herziening van de weergave in de balans, winst- en verliesrekening, het kasstroomoverzicht en kengetallen. De inbreng van de klant is in een afzonderlijk hoofdstuk tot uitdrukking gebracht.

In heldere en begrijpelijke taal wordt de lezer meegenomen door de verschillende (wettelijke) bepalingen, verwijzingen en voetnoten. Heldere schema's en kaders ondersteunen de tekst, zodat de lezer in een oogopslag kan zien hoe de verbanden tussen de verschillende bepalingen en uitwerkingen zijn. Duidelijk wordt welke nieuwe spelregels van belang zijn, wat hun impact is op de interne organisatie en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van het interne en externe toezicht.

Kortom, dit boek is een aanrader voor iedereen die in de corporatiesector werkt op bestuurlijk en toezichthoudend niveau en is evenzeer geschikt voor alle corporatiemedewerkers en voor iedereen die te maken heeft met corporaties, zoals gemeenten, bewonersorganisaties, Woonbond en accountants.

Auteur: J.B.W. (Hans) van Vark RA

ISBN: 9789491930867

Verschijningsdatum: 22 maart 2017

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Hans van Vark RA
Hans van Vark is registeraccountant en startte zijn carrière in het accountantsvak. Hij werkte 16 jaar bij een rechtsvoorganger van Deloitte, gespecialiseerd in de non for profit sector,zoals overheid, zorg, welzijn en woningcorporaties. Na een dienstverband bij een landelijk werkzame woning-corporatie treedt hij vanaf 2001 op als zelfstandig gevestigd interim manager, trainer en adviseur. Hans vervult al vele jaren (bestuurs-) functies in met name de charitatieve sfeer. In 2013 heeft hij een toezicht houdende functie in de zorgsector (VVT) aanvaard. Hij is coauteur van een aantal publicaties over woningcorporaties, uitgebracht door de vereniging van toezicht-houders in woningcorporaties.
toelichtingDe uitgave De woningcorporatie in een nieuwe werkelijkheid: van regels tot uitvoering (tweede druk) verschaft op toegankelijke wijze inzicht in de fors gewijzigde regelgeving voor de corporatie sector. Het boek biedt context waarin corporaties zich kunnen en mogen bewegen door de Woningwet, het Besluit en de Regeling en gaat in op de doelen, bedoeling en taken van corporaties.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.