Planschade en nadeelcompensatie

Ivo van Heijst

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Planschade en nadeelcompensatie

paperback/ gebrocheerd: € 49.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930843, 373 blz., March 2017
Formaat: 21.2 (h) x 14.7 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 490 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

trefwoorden: nadeelcompensatie planschade

beschrijving

Planschade en nadeelcompensatie (tweede druk) gaat over de vergoeding van schade die kan ontstaan bij rechtmatig handelen van de overheid op het terrein van de ruimtelijke ordening en de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur.

Het boek richt zich op mensen die in de praktijk werkzaam zijn op deze beleidsterreinen. De nadruk ligt op een beschrijving van het planschaderecht. Daarbij wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is planschade? Wanneer is een overheid verplicht om planschade te vergoeden? Moet planschade volledig vergoed worden of slechts gedeeltelijk? Welke procedure moet gevolgd worden bij de behandeling van een verzoek om vergoeding van planschade? Hoe kan planschade voorkomen worden? Kan de overheid de door haar toegekende planschadevergoedingen mogelijk verhalen op een derde?

Daarnaast geeft het boek een praktische handleiding voor de behandeling van verzoeken om nadeelcompensatie. Bij de voorbereiding en het realiseren van ruimtelijk beleid en bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur ontstaat in de praktijk immers vaak ook andere schade dan planschade bijvoorbeeld bij de reconstructie van wegen en pleinen, het nemen van verkeersmaatregelen, het opzeggen van gebruiksvergunningen of de wijziging van beleid. Wanneer in die situaties door een burger of bedrijf onevenredige schade wordt geleden kan hij in aanmerking komen voor nadeelcompensatie door de overheid.

Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is nadeelcompensatie? Wanneer is een overheid verplicht tot nadeelcompensatie? Moet de overheid nadeel altijd volledig compenseren? Welke procedure moet gevolgd worden bij de behandeling van een verzoek om nadeelcompensatie.

Voor deze tweede druk is het boek volledig aangepast naar de laatste ontwikkelingen op het gebied van planschade en nadeelcompensatie. De algemene wettelijke regeling voor nadeelcompensatie (als Titel 4.5 van de Awb) en de eerste contouren voor een aangepaste wettelijke regeling van de planschade die in de nieuwe Omgevingswet bekend zijn gemaakt, zijn hierin meegenomen. Ook is de steeds verdere integratie van het 'bijzondere' planschaderecht in het 'algemene' nadeelcompensatierecht in dit boek verwerkt.


Auteurs: Ivo van Heijst

ISBN: 9789491930843

Verschijnt: 17 maart 2017


  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.