Invoeringswet Omgevingswet

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Invoeringswet Omgevingswet

paperback/ gebrocheerd: € 59.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930775, 900 blz., February 2017
Formaat: 24.2 (h) x 17.0 (b) x 4.3 (d) cm. Gewicht: 1336 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

serienaam/reeks: Tekst & Toelichting

redactie: J.H.G. van den Broek

beschrijving

De uitgave Invoeringswet Omgevingswet, Tekst en Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet zorgt voor invoering van de Omgevingswet in 2019, die dan samen met vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB's) in werking treedt.

Naast een artikelsgewijze toelichting bevat de uitgave per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijke wetenswaardigheden. Verder is voorzien in verhelderende overzichten en bijlagen en een uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst naar de Omgevingswet en de vier AMvB's.

Het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet (iOw) bevat drie hoofdonderdelen die allen in de uitgave worden behandeld:

Aanvullingen en wijzigingen van de Omgevingswet, zoals regels over nadeelcompensatie, bestuurlijke boete, afstemming toezicht en handhaving en het digitale stelsel.
Intrekking van wetten of onderdelen daarvan die in de Omgevingswet zijn of worden geïntegreerd.

Het overgangsrecht

Met deze uitgave kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht.

Auteur: Jan van den Broek

ISBN: 9789491930775

Verschenen: februari 2017

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)mr. dr. J.H.G. (Jan) van den Broek
Jan van den Broek is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Oost-Brabant, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability en redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht.
inhoudsopgaveDEEL I INLEIDING
ALGEMENE TOELICHTING
DEEL II INVOERINGSWET OMGEVINGSWET
HOOFDSTUK 1 AANVULLING EN WIJZIGING VAN DE OMGEVINGSWET
HOOFDSTUKKEN 2-9 WIJZIGINGEN VAN ANDERE WETTEN ALS GEVOLG VAN DE
OMGEVINGSWET
HOOFDSTUK 2 MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
HOOFDSTUK 3 MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES
HOOFDSTUK 4 MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN
HOOFDSTUK 5 MINISTERIE VAN DEFENSIE
HOOFDSTUK 6 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN
HOOFDSTUK 7 MINISTERIE VAN FINANCIËN

HOOFDSTUK 8 MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU
HOOFDSTUK 9 MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP
HOOFDSTUK 10 MINISTERIE VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE
HOOFDSTUK 11 OVERGANGSRECHT
HOOFDSTUK 12 SLOTBEPALINGEN
toelichtingDe uitgave Invoeringswet Omgevingswet, Tekst en Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op de Invoeringswet Omgevingswet (IOw). Deze wet zorgt voor invoering van de Omgevingswet in 2021, die dan samen met vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) in werking treedt.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.