Bestuursrechtspraak op thema 2016

Olaf Schuwer

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 49.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930737, December 2016
Formaat: 24.1 (h) x 17.0 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 325 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

beschrijving

Met de inwerkingtreding van de Awb werd in één keer een grote hoeveelheid ongeschreven Algemeen bestuursrecht gecodificeerd. De ontwikkeling van de rechtspraak was daarmee niet afgelopen; integendeel. Wekelijks levert de bestuursrechtspraak een groot aantal uitspraken af, waarmee de bestuurspraktijk in het vervolg rekening moet houden. De bestuursrechter toetst een hem voorgelegd besluit immers ook aan het ongeschreven (jurisprudentie) recht. Het is daarom zaak voor juridisch (beleids)medewerkers bij (lagere) overheden om te kunnen beschikken over een actueel naslagwerk waarin de voor hen belangrijke en relevante rechtspraak op overzichtelijke en goed toegankelijke wijze in kaart is gebracht.

Dit boek brengt aan de hand van een groot aantal uitspraken, voor het merendeel ongepubliceerd, de actuele stand van de rechtspraak zeer fijnmazig in kaart. Het gaat om rechtspraak die is gevormd rondom algemeen-juridische leerstukken, die in de praktijk zeer frequent wordt toegepast en aangescherpt. Voordeel van dit boek is de toegankelijkheid en rubricering, via een trefwoordenregister en korte margeteksten. Deze vijfde druk geeft de stand van de jurisprudentie weer per 1 oktober 2016. Verspreid over alle thema's zijn circa 70 nieuwe uitspraken toegevoegd.

De meest in het oog springende wijzigingen zijn te vinden in de thema's belanghebbende, verzending en ontvangst, (invordering van) een verbeurde dwangsom, de relativiteitseis (inclusief de nu ook in het bestuursrecht toegelaten correctie-Langemeijer) en de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.