Besluit bouwwerken leefomgeving

tekst & toelichting omgevingswet

J.H.G. van den Broek

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Besluit bouwwerken leefomgeving

paperback/ gebrocheerd: € 39.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930676, September 2016 UITVERKOCHT!

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

serienaam/reeks: Tekst & Toelichting

beschrijving

De uitgave Besluit bouwwerken leefomgeving, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen.

Het Bbl bevat samen met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Het Bbl bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Het komt in de plaats van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit energieprestatie gebouwen.

De uitgave bevat daarvoor niet alleen een artikelsgewijze toelichting en een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden, maar ook is voorzien in verhelderende overzichten en bijlagen en een uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst naar de Omgevingswet en de drie andere AMvB's:het Omgevingsbesluit (Ob), het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). De wet en AMvB's vormen immers een geheel.

Met deze uitgave kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht.

Zodra wet en de AMvB's in het Staatsblad staan, volgt een actualisatie met track records. Op deze wijze kan de gebruiker die nu kennis neemt van de Omgevingswet en de ontwerp-AMvB's straks in korte tijd bekend raken met de definitieve versies.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.