Omgevingsbesluit

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Omgevingsbesluit

paperback/ gebrocheerd: € 39.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930645, September 2016 UITVERKOCHT!

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

serienaam/reeks: Tekst & Toelichting

beschrijving

De uitgave Omgevingsbesluit, Tekst & Toelichting bevat de tekst en een artikelsgewijze toelichting op het Omgevingsbesluit, dat in 2019 in werking moet treden samen met de Omgevingswet. Daarnaast is er per hoofdstuk ook een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen.

Het Omgevingsbesluit bevat de algemene en procedurele bepalingen voor de uitwerking van de instrumenten van de Omgevingswet die van belang zijn voor overheden, bedrijven en burgers. Het wijst locaties voor rijkstaken aan, het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning en de betrokkenheid van andere overheden. Verder bevat het besluit regels over de projectprocedure, milieueffectrapportage, handhaving, uitvoering, participatie en digitale voorzieningen.

De uitgave bevat daarvoor niet alleen een artikelsgewijze toelichting en een korte inleiding met belangrijkste wetenswaardigheden, maar ook is voorzien in verhelderende overzichten en bijlagen en een uitgebreid trefwoordenregister, dat ook verwijst naar de Omgevingswet en de drie andere AMvB's: het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De wet en AMvB's vormen immers een geheel.

Met deze uitgave kunnen overheden, bedrijven, organisaties, burgers, rechters, wetenschappers en studenten zich voorbereiden op de implementatie van het nieuwe omgevingsrecht.

Zodra wet en de AMvB's in het Staatsblad staan, volgt een actualisatie met track records. Op deze wijze kan de gebruiker die nu kennis neemt van de Omgevingswet en de ontwerp-AMvB's straks in korte tijd bekend raken met de definitieve versies.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.