Gemeenterecht in de praktijk

Frank Mr. Dr. F. Diepenmaat; Rob Mr. O.J.R.J. Huitema; Wim Mr. O.J.R.J. Krol; Irma Mr. W.G.T.M. Leusenkamp; Olaf Mr. O. Schuwer

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Gemeenterecht in de praktijk

paperback/ gebrocheerd: € 42.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930638, November 2016
Formaat: 21.3 (h) x 14.8 (b) x 2.0 (d) cm. Gewicht: 473 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

trefwoorden: gemeenterecht provincierecht waterschapsrecht

beschrijving

Gemeenterecht in de praktijk bevat een algemene beschouwing van de aard en positie van de gemeentelijke overheid en biedt op een toegankelijke wijze inzicht in het gemeenterecht in de praktijk. De uitgave besteedt vooral aandacht aan gemeenterecht, maar ook het provincierecht en het waterschapsrecht worden aan de orde gesteld.

In het boek wordt tevens ingegaan op het centrale begrip bevoegdheden en de rechten en plichten die daaruit voortvloeien. De positionering van de Gemeentewet als juridisch kader voor het functioneren van de gemeente wordt behandeld en er wordt stil gestaan bij de samenstelling, de taken en bevoegdheden van de gemeentelijke bestuursorganen, zoals de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast krijgt u in dit boek uitleg over de positie, de rollen en taken van de gemeentesecretaris en de raadsgriffier, de financiën van de gemeente en de internationale (vooral Europese) aspecten van het gemeenterecht.
Gekozen is voor een praktijkgerichte en aansprekende benadering, waarmee het uitermate geschikt is voor studenten, maar tevens ook in het bestuursdienstonderwijs en in de dagelijkse gemeentepraktijk. Elk hoofdstuk begint met een casus vanuit de praktijk. Verder bevat elk hoofdstuk tussenvragen en eindvragen die op toegankelijke manier bijdragen tot inzicht en verdieping.
Auteurs: Mr. dr. F. Diepenmaat, Mr. O.J.R.J. Huitema, Mr. W.J.R. Krol, Mr. W.G.T.M. Leusenkamp, Mr. O. Schuwer
ISBN: 9789491930638

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)mr. dr. F. (Frank) Diepenmaat
Frank Diepenmaat is als docent/onderzoeker verbonden aan Saxion. Hij doceert op het gebied van het publiekrecht, met bijzondere aandacht voor Europees recht.


mr. O.J.R.J. (Rob) Huitema
Rob Huitema is zijn gehele loopbaan werkzaam geweest bij de gemeentelijke overheid. Hij vervulde daar diverse functies en is sinds 2003 griffi er van de gemeente Dinkelland.


mr. W.J.R. (Wim) Krol
Wim Krol heeft ruime ervaring op het terrein van juridische advisering en kwaliteitszorg. Hij is momenteel werkzaam als seniorjurist bij de gemeente Deventer.


mr. W.G.T.M. (Irma) Leusenkamp
Irma Leusenkamp is als hoofddocente Recht verbonden aan Saxion. Hiernaast heeft zij praktijkervaring in het functioneren in gemeentelijke bezwaar - schrift en- en klachtencommissies.


mr. O. (Olaf) Schuwer
Olaf Schuwer is vanaf 1978 werkzaam in de gemeentelijke wereld. Hij was werkzaam bij 5 gemeenten en staat als zelfstandig professional gemeenteraad en griffi er bij op tal van bestuurlijk – juridische terreinen. Hij is diepgaand betrokken bij de juridische aspecten van de lokale democratie.
toelichtingGemeenterecht in de praktijk bevat een algemene beschouwing van de aard en positie van de gemeentelijke overheid en biedt op een toegankelijke wijze inzicht in het gemeenterecht in de praktijk. De uitgave besteedt vooral aandacht aan gemeenterecht, maar ook het provincierecht en het waterschapsrecht worden aan de orde gesteld.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.