Bouwbesluit 2012, tekst & toelichting

mr.A. de Jong; ir. J.W. Pothuis

paperback/ gebrocheerd: € 59.00: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789491930461, 442 blz., November 2015
Formaat: 23.8 (h) x 17.0 (b) x 2.5 (d) cm. Gewicht: 751 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

beschrijving

Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting - inclusief Regeling Bouwbesluit 2012 (vierde druk) bevat de tekst en toelichting van het Bouwbesluit 2012 zoals dat luidt op 1 juli 2015, na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit per 15 juni 2015 (Staatsblad 2015, 249). Daarnaast bevat deze uitgave de Regeling Bouwbesluit 2012, zoals deze luidt met ingang van 1 juli 2015, eveneens met een geïntegreerde toelichting.

Deze vierde druk bevat naast de regelgeving verschillende onderdelen die de toepassing van het Bouwbesluit 2012 vereenvoudigen. Opgenomen is een handzame tabel met daarin alle besluiten die samen het Bouwbesluit 2012 vormen, met data, staatsbladnummers en inwerkingtredingsbesluiten.

Ook is een transponeringstabel opgenomen waarin het Bouwbesluit 2012 op artikelniveau te vergelijken is met het Bouwbesluit 2003 en met de andere regelgeving die in het Bouwbesluit 2012 is verwerkt.

Tot slot is er in de inhoudsopgave een korte leeswijzer opgenomen met verdere informatie over dit boek en over digitale vindplaatsen van de bouwregelgeving. Hiermee is deze nieuwe druk van Bouwbesluit 2012, Tekst & Toelichting een bijzonder complete en toch handzame bundel bouwregelgeving, die bij uitstek geschikt is voor de dagelijkse bouwpraktijk.

Onder redactie van: mr. A. de Jong en ir. J.W. Pothuis

ISBN: 9789491930461

Verschenen: 4 november 2015

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: