Handboek afvalstoffenrecht

T. van der Meulen; Y. Flietstra

paperback/ gebrocheerd: € 59.00: GRATIS verzending! (NL)
ISBN: 9789491930317, 276 blz., May 2015
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 1.0 (d) cm. Gewicht: 439 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

beschrijving

In deze tweede geheel herziene druk van het Handboek Afvalstoffenrecht wordt de relevante wet- en regelgeving overzichtelijk gepresenteerd en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie. Relevante definities worden benoemd, toegelicht en in de juiste context geplaatst.

In het handboek wordt ingegaan op de Europese richtlijnen en verordeningen, de nationale afvalstoffenwet- en regelgeving en het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP). Uiteraard wordt ingegaan op bedrijven (inrichtingen) die afvalstoffen op- en overslaan, be- of verwerken of verwijderen (Activiteitenbesluit milieubeheer, omgevingsvergunningen milieu).

Sinds het verschijnen van de eerste druk (2012) zijn er meerdere ontwikkelingen geweest in de afvalstoffenwetgeving en de jurisprudentie. Dit was reden om de eerste druk aan te vullen en te actualiseren. Naast de actualisaties is het handboek uitgebreid met een aantal hulpmiddelen, onder meer de integrale bijlagen I tot en met III uit de Kaderrichtlijn afvalstoffen.

Handboek Afvalstoffenrecht legt de koppeling met de uitvoeringspraktijk en het is daarmee een onmisbaar document voor een ieder die in het werkveld met afvalstoffenrecht te maken heeft. Het complexe afvalstoffenrecht wordt met dit handboek een stuk in- en overzichtelijker.

Auteurs: ing. T. van der Meulen en Y. Flietstra

ISBN: 9789491930317

Meer boekennieuws op Facebook.

ingezonden mededeling: