Omgevingswet Deel 2, wetsvoorstel juni 2014

parlementaire geschiedenis

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Omgevingswet Deel 2, wetsvoorstel juni 2014

paperback/ gebrocheerd: € 59.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930065, 600 blz., July 2014 UITVERKOCHT!

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

serienaam/reeks: Tekst & Toelichting

redactie: J.H.G. van den Broek

beschrijving

Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel Omgevingsrecht aan de Tweede Kamer aangeboden waarmee een belangrijke stap is gezet op weg naar de stelselherziening van het omgevingsrecht.

In Omgevingswet, Tekst en Toelichting wordt het wetsvoorstel in haar volledigheid toegelicht. Het bevat een samenvatting van de hoofdlijnen van het wetsvoorstel, waarin de opbouw, de instrumenten en de wijze waarop deze in samenhang worden gebruikt, worden besproken. Tevens bevat het een algemene toelichting, waarin onder andere wordt ingegaan op de aanleiding voor het wetsvoorstel en de doelen die de regering met de stelselherziening voorziet. Deze toelichting behandelt ook de voorziene rechtsbescherming, de verhouding met bestaande en nog voorgenomen wetgeving, de toekomstige uitbouw van de wet, het implementatiekader en het toezicht. De effecten van de wet voor burgers, bedrijven en openbaar bestuur worden uitgebreid besproken, alsmede de vele adviezen die over het voorstel zijn gegeven en de reacties tijdens de consultatiefase.

Vervolgens wordt de parlementaire geschiedenis van de wet systematisch gerangschikt. Per wetsartikel zijn de relevante passages uit de memorie van toelichting opgenomen. De lezer krijgt de letterlijke toelichting van de wetgever te lezen. Daarmee zijn de bedoelingen van de regering duidelijk voor de praktijk.

Tenslotte is er een uitgebreide index opgenomen, waarin men snel de betekenis van belangrijke begrippen kan opzoeken, en worden ook de vindplaatsen van belangrijke literatuur en beleidsstukken vermeld.

Deze uitgave zal een bron van inspiratie vormen voor overheden, bedrijven, burgers, rechters en wetenschappers die zich met de Omgevingswet bezig houden.

Auteur: Mr. dr. J.H.G. van den Broek

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.