Werken met de Wabo en omgevingsvergunning

praktische uitleg van de wet met verhelderende jurisprudentie

J.H.G. van den Broek

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Werken met de Wabo en omgevingsvergunning

paperback/ gebrocheerd: € 49.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491930058, 272 blz., July 2014
Formaat: 21.0 (h) x 14.7 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 320 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

trefwoorden: omgevingsvergunning omgevingsvergunning-milieu wabo

beschrijving

Werken met de Wabo en omgevingsvergunnning biedt een praktische uitleg van de wet met daarbij verhelderende jurisprudentie, voor ieder die met de Wabo te maken heeft.

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Die is nodig voor het uitvoeren van een project dat bestaat uit een of meer activiteiten, zoals het bouwen van een huis, het oprichten van een milieu-inrichting en het kappen van een boom. Ook het afwijken van een bestemmingsplan wordt als activiteit gezien. Werken met de Wabo en omgevingsvergunnning geeft een helder inzicht in de wet. Hierbij worden de hoofdstukken van de wet gevolgd. De Wabo bevat de hoofdlijnen, die worden uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor).

Inmiddels heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zich al regelmatig over de Wabo gebogen. Dat heeft een schat aan jurisprudentie opgeleverd. Relevante uitspraken die kunnen bijdragen aan een goed begrip van de wet, zijn opgenomen in dit boek. Daarin worden vragen beantwoord als: wie is belanghebbende bij een omgevingsvergunning? Wie kan beroep aantekenen? Wat is onlosmakelijke samenhang? Wat wordt onder bouwen verstaan?

ISBN: 9789491930058

Auteur: mr. dr. J.H.G. van den Broek

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)mr. dr. J.H.G. (Jan) van den Broek
Jan van den Broek is senior legal counsel bij VNO-NCW en MKB-Nederland in Den Haag, rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Oost-Brabant, fellow bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability en redactievoorzitter van het Tijdschrift voor Milieu en Recht.
toelichtingWerken met de Wabo en omgevingsvergunnning biedt een praktische uitleg van de wet met daarbij verhelderende jurisprudentie, voor ieder die met de Wabo te maken heeft.


Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Die is nodig voor het uitvoeren van een project dat bestaat uit een of meer activiteiten, zoals het bouwen van een huis, het oprichten van een milieu-inrichting en het kappen van een boom. Ook het afwijken van een bestemmingsplan wordt als activiteit gezien. Werken met de Wabo en omgevingsvergunnning geeft een helder inzicht in de wet. Hierbij worden de hoofdstukken van de wet gevolgd. De Wabo bevat de hoofdlijnen, die worden uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor).
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.