Jezus in historisch perspectief

Ad van den Ende

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 15.50

ISBN: 9789491897566, 109 blz., December 2015 UITVERKOCHT!

Uitgever: aquaZZ

beschrijving

Dit boekje is geschreven voor gelovigen en niet-gelovigen. Eerstgenoemden zullen er veel informatie in vinden over de werkelijke Jezus. Voor velen van de laatstgenoemden is Jezus een 'gepasseerd station'. De schrijver vermoedt dat dit vooral komt door de zoetelijke manier waarop Jezus vaak is voorgesteld. Hij hoopt dat dit boekje er toe kan bijdragen dat Jezus voor velen weer een bron van inspiratie wordt.

Met veel historici is hij het eens dat de evangelies geen 'vrome fictie' zijn, maar serieuze geschiedkundige bronnen. Door ze nauwkeurig te lezen en zelf vanuit het Grieks te vertalen is het hem gelukt een antwoord te geven op veel vragen waar theologen geen redelijk antwoord op weten.

Jezus leerde de mensen een heel nieuwe ethiek, een ethiek van liefde, zelfs voor vijanden. Hij was, wat dat betreft, een keerpunt in de geschiedenis. Nu zo veel mensen niet meer geloven dat hij de Zoon van God was is het goed ons zijn ethiek te herinneren.

Dit boekje laat het grote verschil zien tussen Jezus' leven vóór de kruisiging en dat na de kruisiging. Het kan zijn dat het voor het eerst is dat dit zo nauwkeurig wordt beschreven.

Het boekje stipt ook aan hoe godsdiensten zijn ontstaan.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.