A new cup of t - social work in innovation

het T-profiel voorbij

Kees Verhaar; Martin Berk; Janet van den Bergh

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
A new cup of t - social work in innovation

paperback/ gebrocheerd: € 35.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491743610, geïllustreerd, September 2016
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 427 gram.

Uitgever: Concept uitgeefgroep

beschrijving

Het sociaal domein is volop in beweging. Bij veel instellingen en organisaties
leidt dit tot grote uitdagingen voor onder meer hulpverleners, strategisch
beleidsadviseurs, leidinggevenden en bestuurders. Hetzelfde geldt voor degenen
die vanuit de gemeenten het sociaal domein aansturen. Al deze uitdagingen
vertalen zich in eisen aan de competenties van die verschillende professionals.

In de dagelijkse praktijk wordt in dit verband vaak over het T-profiel gesproken, als manier om de nieuwe professional te beschrijven. De verticale poot van de T staat daarbij voor diepgaande, specialistische competenties en de horizontale balk voor brede, generalistische competenties. Maar biedt het T-profi el voldoende toerusting om de transformatie in het sociaal domein te realiseren? Dit boek opent met een analyse, waaruit blijkt dat alleen werken volgens de 'T' te beperkt is. Dit boek staat onder meer stil bij de uitdagingen die de veranderingen in het systeem, in de relatie professional-burger en ook die in de dagelijkse uitvoering aan de professional stellen.

Dit boek gaat over social work in innovation. Onder 'social work' worden alle
beroepen binnen het sociaal domein geschaard. De term 'in innovation' geeft
aan dat het gaat om fundamentele veranderingen en dat die nog steeds volop
bezig zijn. Vooraanstaande auteurs reiken handvatten aan op het gebied van de
presentie-benadering, leren innoveren, morele oordeelsvorming, het werken met
wethouders, omgaan met de regels en hun rek, burgerkracht en de eigen passie
van een ieder die op het sociaal domein actief is.
Met deze handvatten kunnen de professionals de uitdagingen van het systeem
in verandering tegemoet treden. De lessen uit dit boek helpen hen om een
belangrijke stap te zetten in de richting van het persoonlijk meesterschap waarnaar ze in combinatie met een leven lang leren, werken en refl ecteren toe zouden moeten groeien.

Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.