Op zoek naar God

Dominic Boot

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 24.45: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491683145, 232 blz., November 2014
Formaat: 24.0 (h) x 17.0 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 457 gram.

Uitgever: Totemboek

redactie: Suzanne Corsetto

trefwoorden: god godsdiensten

beschrijving

Op zoek naar God, heet het nieuwe boek van Dominic Boot, scheikundige en filosoof. In zijn boek zoekt hij naar antwoorden op belangrijke vragen over het menselijk bestaan, het leven zelf en de betekenis van god in de maatschappij. Het boek is uitgegeven bij Totemboek en op aanvraag verkrijgbaar in elke boekhandel.

Een jonge man reist naar het zuiden om antwoorden te vinden op de grote vragen over het leven en de betekenis die mensen daaraan kunnen geven. Onderweg ontmoet hij een lerares die vertrouwd is met onder meer het boeddhisme.
Met haar gaat hij een diepgaande dialoog aan over het bestaan van god, de verantwoordelijkheid van de mens en, uiteindelijk, de evolutie van de geest.
In hun gesprekken halen zij filosofen en grote denkers aan, en vergelijken zij de leer van Jezus en Boeddha met elkaar.

Zeven deugden
Zij leert hem ook hoe hij met het beoefenen van de zeven deugden innerlijke rust kan vinden om tot nieuwe inzichten te komen. Zo leert hij dat hij allereerst in vrede met zichzelf moet leven.
Vanuit die nieuwe houding onderzoekt hij het idee van de 'god' die in ontwikkeling is en nog geboren moet worden, een geloof dat leven wekt, dat mensen leert verantwoordelijkheid voor hun eigen lot te aanvaarden. Zodat zij werkelijk kunnen samenwerken. Dat kan het begin zijn van een daadwerkelijk betere wereld. De jongen beseft dat de mens hiervoor op reis moet, en moet werken aan innerlijke groei.
De kiem van dit boek is gelegd toen Dominic Boot zestien was en uit de godsdienstles werd gestuurd omdat hij te veel vragen stelde. Het stimuleerde hem tot een eigen zoektocht naar de betekenis van God in de maatschappij. Voor het betoog in dit boek had de auteur intensief contact met onder meer Carel ter Linden, die ook het voorwoord schreef.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Dominic Boot studeerde scheikunde en filosofie in Leiden. Hij werkte meer dan dertig jaar in de olie-industrie en richt zich de laatste tien jaar op het bevorderen van contacten tussen industrie en overheid met als doel het streven naar een duurzame balans tussen ecologie en economie. Een onderwerp dat hem sinds de jaren tachtig na aan het hart gaat. Als lid van de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa laat hij regelmatig van zich horen in klimaat- en milieudiscussies. Sinds 2000 is hij als Rotary-lid bovendien actief betrokken bij integratieprocessen in de Haagse Schilderswijk. Eerder publiceerde hij Lessons of a lifetime some thoughts about growing up. recensie citaatEen westerse man zoekt een antwoord op de vraag of God bestaat. Is er een logische gedachtereeks die dat kan bevestigen? En zo niet, heeft ons bestaan dan zin? Hij gaat op reis van 'het noorden' naar 'het zuiden', op zoek naar mensen die hem kunnen helpen in zijn denkproces. Hij vindt een vrouw die zijn lerares in oosterse wijsheid wordt en een pater bij wie hij zijn kritiek op de christelijke traditie kwijt kan. ij voert talloze gesprekken met hen en met zichzelf. De lezer volgt nauwgezet hoe zijn gedachtes zich ontvouwen. Aan het eind van zijn verblijf is hij tot de slotsom gekomen dat er geen god is. Eigenlijk is hij die vraag naar God steeds minder belangrijk gaan vinden. Werkelijk van belang is niet langer of God bestaat maar of de mens kan leren goed te zijn. Zijn zoektocht is herkenbaar voor iedereen die zich afvraagt of het logische is in God te geloven, openstaat voor oosterse wijsheden en idealen koestert van een betere wereld. Auteur Dominic Boot goot zijn verhaal in een prettig leesbare, dialogische vorm waarin alle vragen rond God, mens en wereld aan bod komen.
  1. Leg in mijn winkelwwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.