Kracht in samenwerken

regie nemen in processen van zelfsturing en teamontwikkeling

Marleen Vangrinsven; Ben Vissers

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Kracht in samenwerken

paperback/ gebrocheerd: € 15.50

ISBN: 9789491591068, 90 blz., December 2016
Formaat: 23.5 (h) x 15.2 (b) x 1.1 (d) cm. Gewicht: 186 gram.

Uitgever: Conferent uitgeverij

beschrijving

Kracht in samenwerken
Regie nemen in processen van zelfsturing en teamontwikkeling


Achterplattekst
Dit boek is geschreven om je inzicht te bieden in de dynamiek van processen in teams, waardoor je beter in staat bent daar (mede) leiding aan te geven. Er wordt een helder beeld geschetst van de verschillende fasen van groepsontwikkeling, waarmee je kunt bepalen in welke fase jij met jouw team je bevindt en hoe je het groepsproces kunt ontwikkelen en aansturen. Dit proces wordt levendig en invoelbaar doordat naast de theorie een verhaal over een team verteld en geanalyseerd wordt. Daarmee worden karakteristieke spanningsvelden en de beleving van leider en teamleden inzichtelijk gemaakt.

Het boek levert een bijdrage aan effectieve samenwerking in het algemeen. Daarbij wordt Themagecentreerde Interactie (TGI) als methode van werken met teams en groepen als basistheorie gehanteerd. Binnen het systeem van de TGI wordt gekozen voor één aspect: de groepsontwikkeling. De processen van groepsontwikkeling hebben een grote invloed op het dagelijks reilen en zeilen in (zelfsturende) teams; inzicht in de effecten daarvan vormt de basis van dit boek.

Drs. Marleen Vangrinsven
Marleen (1953) studeerde o.a. andragologie, sociale wetenschappen, aan de Universiteit Utrecht en de UVA. Zij heeft vele jaren colleges didactiek gegeven in het hoger beroepsonderwijs. Zij werkt vanuit haar bedrijf 4D organisatieontwikkeling & opleiding als senior-opleider mee aan een aanbod van TGI-opleidingen en cursussen. Ze is tevens organisatiecoach en gekend om de creativiteit en humor waarmee ze soms zware thema’s bij de kop weet te pakken.

Ir. Ben Vissers
Ben (1969) studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als jonge academicus deed hij technische en commerciële ervaring op in de industrie. Van daaruit ontwikkelde hij zijn interesse en drive in het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. In 2002 richtte hij het bedrijf Vissers & Werkman op van waaruit hij samen met zijn klanten werkt aan ‘leiderschap op ieder niveau’. Hij traint mensen, begeleid teams, geeft lezingen en inspireert organisaties.


Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveKracht in samenwerken
Regie nemen in processen van zelfsturing en teamontwikkeling
Voorwoord
DEEL I
1. Inleiding
1.1 Indeling van dit boek: een verhaal
2. Dynamiek in groepen: een theoretisch kader
2.1 Zes fasen van groepsontwikkeling samengevat
2.2 Het team als geheel in verhouding tot het individu
3. Themagecentreerde Interactie (TGI): Samenwerken én persoonlijk leiderschap ontwikkelen
3.1 Persoonlijk, eigen leiderschap ontwikkelen is een doorgaand levenslang proces
3.2 Een goed functionerend team besteedt gelijke aandacht aan vier factoren
3.3 Participerend leiderschap
3.4 TGI en zelfsturende teams
3.5 Het thema leidt
DEEL II
De Vondst - een verhaal over een team in ontwikkeling
Hoofdstuk 1: De Kickoff
- Ontwikkeling van een team - Afwachten en oriënteren
Hoofdstuk 2: Gezapige gezelligheid
- Ontwikkeling van een team - Verkennen en uitproberen
Hoofdstuk 3: Tegenslag en gedoe met elkaar
- Ontwikkeling van een team - Kracht meten en verzet
Hoofdstuk 4: De vondst - effectief samen
- Ontwikkeling van een team - Onafhankelijk en taakgericht
Hoofdstuk 5: Saamhorigheid
- Ontwikkeling van een team - Effectiviteit en vertrouwen
Hoofdstuk 6: Succes en weemoed
- Ontwikkeling van een team - Afsluiten en afscheid
Literatuur
toelichtingKracht in samenwerken
Regie nemen in processen van zelfsturing en teamontwikkelingDit boek is geschreven om je inzicht te bieden in de dynamiek van processen in teams, waardoor je beter in staat bent daar (mede) leiding aan te geven. Er wordt een helder beeld geschetst van de verschillende fasen van groepsontwikkeling, waarmee je kunt bepalen in welke fase jij met jouw team je bevindt en hoe je het groepsproces kunt ontwikkelen en aansturen. Dit proces wordt levendig en invoelbaar doordat naast de theorie een verhaal over een team verteld en geanalyseerd wordt. Daarmee worden karakteristieke spanningsvelden en de beleving van leider en teamleden inzichtelijk gemaakt.

Het boek levert een bijdrage aan effectieve samenwerking in het algemeen. Daarbij wordt Themagecentreerde Interactie (TGI) als methode van werken met teams en groepen als basistheorie gehanteerd. Binnen het systeem van de TGI wordt gekozen voor één aspect: de groepsontwikkeling. De processen van groepsontwikkeling hebben een grote invloed op het dagelijks reilen en zeilen in (zelfsturende) teams; inzicht in de effecten daarvan vormt de basis van dit boek.

Drs. Marleen Vangrinsven
Marleen (1953) studeerde o.a. andragologie, sociale wetenschappen, aan de Universiteit Utrecht en de UVA. Zij heeft vele jaren colleges didactiek gegeven in het hoger beroepsonderwijs. Zij werkt vanuit haar bedrijf 4D organisatieontwikkeling & opleiding als senior-opleider mee aan een aanbod van TGI-opleidingen en cursussen. Ze is tevens organisatiecoach en gekend om de creativiteit en humor waarmee ze soms zware thema’s bij de kop weet te pakken.

Ir. Ben Vissers
Ben (1969) studeerde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Als jonge academicus deed hij technische en commerciële ervaring op in de industrie. Van daaruit ontwikkelde hij zijn interesse en drive in het ontwikkelen van mensen, teams en organisaties. In 2002 richtte hij het bedrijf Vissers & Werkman op van waaruit hij samen met zijn klanten werkt aan ‘leiderschap op ieder niveau’. Hij traint mensen, begeleid teams, geeft lezingen en inspireert organisaties.


  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.