Kwaliteitszorg in de praktijk

GM van Duin

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Kwaliteitszorg in de praktijk

paperback/ gebrocheerd: € 13.81

ISBN: 9789491461194, 80 blz., May 2012
Formaat: 21.5 (h) x 13.5 (b) x 0.8 (d) cm. Gewicht: 125 gram.

Uitgever: Mijnbestseller B.V.

serienaam/reeks: Juristnet handboeken praktijk

beschrijving

Het woord kwaliteit stamt van het Latijnse `qualitas dat eigenschap, karakter of hoedanigheid betekent.
Wij verstaan onder het begrip `kwaliteit : het geheel van kenmerken en eigenschappen van een product of dienst dat bijdraagt tot het vermogen ervan om bepaalde behoeften te bevredigen. Dat kan door kwaliteitszorg. De inspanningen van organisaties om kwalitatief goede producten/diensten te leveren, wordt aangeduid met de term Kwaliteitszorg. We definiëren kwaliteitszorg als het aspect van
de totale managementfunctie dat het kwaliteitsbeleid bepaalt en tot uitvoer brengt.
Uit deze definitie volgt dat kwaliteitszorg betrekking heeft op alle activiteiten en beslissingen, plus de daarbij gebruikte methoden en middelen, die gericht zijn op het vaststellen, bereiken en behouden van het gewenste kwaliteitsniveau. De activiteiten en Kwaliteitszorg beslissingsbevoegdheden moeten aan mensen toegewezen worden en
gecoördineerd worden. Ook dat behoort tot de kwaliteitszorg. Onder een kwaliteitssysteem wordt verstaan de organisatiestructuur, verantwoordelijkheden, procedures,
processen en voorzieningen voor het ten uitvoer brengen van kwaliteitszorg.
Kwaliteitszorg omvat vier deelgebieden

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.