De pastorale opdracht

GM van Duin

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
De pastorale opdracht

paperback/ gebrocheerd: € 15.51

ISBN: 9789491461163, 140 blz., April 2012
Formaat: 21.5 (h) x 13.5 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 217 gram.

serienaam/reeks: Pastoraal werk

beschrijving

Voor Matteus vormt het basisprogramma van Jezus het zorg dragen voor mensen die geen geld hebben, arm zijn, verdriet hebben. Jezus wil ge-rechtigheid.
De machtigen dienen te worden geprikkeld om-wille van anderen afstand te doen van hun ge-makkelijk leven. Dit basisprogramma onderwees Jezus in de Bergrede.
Mensen die het gemakkelijk hebben en een goed met veel geld rijk leven hebben, hebben de gods-dienstige plicht solidair te zijn met armen en
ellendigen.
In zijn tijd al moest voedsel verdeeld worden on-der de armen die niets te eten hadden.
In zijn tijd al kwam dit omdat de machtigen, tol-lenaars, belasting vergaarders en heersers psy-chopatische trekken hadden en zich niets aan-trokken van de ellende die zij berokkenden door hun geldroof van de armen, de boeren , wedu-wen en wezen.
De techniek mag dan anders zijn, de mens is nog net zo meedogenloos. Pastorale hulpverlening kan dit probleem verzachten voor degenen die dat nodig hebben. Schuldsaneringshulp is dan een vereiste.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.