Beslagvrije voet

les en handboek berekening beslagvrije voet

GM van Duin

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Beslagvrije voet

paperback/ gebrocheerd: € 13.57

ISBN: 9789491461156, 60 blz., April 2012 UITVERKOCHT!

Uitgever: Mijnbestseller B.V.

serienaam/reeks: Juristnet handboeken praktijk

beschrijving

Deurwaarders en incasso bureau frustreren vaak de gang van zaken van een schuldhulpver-lener. Er werden en worden vaak nog te hoge incasso kosten gerekend door de incasso bu-reau’s. Deze kosten worden berekend over de rug van de allerarmsten van de samenleving Wie dat weet zou naar de rechter kunnen stap-pen. De rechter zal vervolgens lagere incas-sokosten toewijzen. Want de rechter hanteert voor incassokosten vrijwel altijd de door de Ne-derlandse Vereniging van Rechtspraak (NVVR) opgestelde richtlijnen zoals opgenomen in het Rapport Voorwerk II. Het Gerechtshof Amster-dam heeft zich ook al eens uitgelaten over het gedrag van een deurwaarder ivm rentebereke-ningen. Men kwam tot de conclusie dat: “’door toepassing van het automatiseringspakket dat de gerechtsdeurwaarders gebruiken vinden stelselmatig foutboekingen plaats. Het had op de weg van de gerechtsdeurwaarders gelegen om de werking van het systeem te laten onder-zoeken. Het incasso tarief is 15% van de hoofd-som voor bedragen tot 500 euro. Voor bedragen boven de 500 euro loopt het percentage af. Bij beslag op inkomen wordt vaak de beslag vrije voet onjuist berekend. De beslagvrije voet is het bedrag waarop geen beslag mag worden gelegd.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.