Goed opdrachtnemerschap

aansprakelijkheid bij tekortkoming

GM van Duin

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Goed opdrachtnemerschap

paperback/ gebrocheerd: € 13.08

ISBN: 9789491461064, 45 blz., February 2012
Formaat: 21.5 (h) x 13.5 (b) x 0.5 (d) cm. Gewicht: 86 gram.

Uitgever: Mijnbestseller B.V.

serienaam/reeks: Juristnet handboeken praktijk

beschrijving

Aan professionals worden eisen gesteld ten aan-zien van de professionele zorgvuldigheid jegens hun clienten. Men moet ten opzichte van zijn clienten de zorgvuldigheid van een redelijk be-kwaam en redelijk handelend vakgenoot in acht nemen.
Wat deze zorgplicht jegens clienten inhoudt is weer sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.
In het aansprakelijkheidsrecht geldt het beginsel dat een ieder jegens anderen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedragingen. Een ieder heeft recht op zorgvuldig gedrag van anderen. Hufterig gedrag, onfatsoenlijk handelen, verbaal geweld, grove bewust gemaakte fouten om maar iets te noemen maken iemand aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. Schadevergoeding vloeit dan voort uit het wettelijk juridisch systeem met als basis de onrechtmatige daad.
Onrechtmatige daad. Hieronder valt het begrip maatschappelijke zorgvuldigheid. Onrechtmatig-heid en toerekenbaarheid daarvan zijn de voor-waarden voor aansprakelijkheid van onzorgvuldig handelen.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.