Gemengde complexen

een onderzoek naar de juridische knelpunten in woongebouwen met zowel huurders als eigenaar-bewoners

M.C.E. van der Vleuten

Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
 
Gemengde complexen

gebonden: € 79.50: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491417030, 518 blz., September 2017
Formaat: 24.8 (h) x 17.7 (b) x 3.7 (d) cm. Gewicht: 1130 gram.

Uitgever: Nexus

beschrijving

Dit boek gaat over gemengde complexen, gebouwen waarin zowel huurders als eigenaars wonen en waar de huurders huren van een grooteigenaar, veelal een woningcorporatie. Eigenaar-bewoners kunnen andere belangen hebben dan de verhurende eigenaar en de huurder kan weer andere belangen hebben. Daarom is het belangrijk dat de communicatie tussen deze drie partijen goed verloopt en dat is in de praktijk lang niet altijd het geval. Door de gebrekkige communicatie, maar ook door het verschil in machtspositie, hebben alle partijen in een gemengd complex reden tot ontevredenheid. Daar komt bij dat huurders veel meer rechten blijken te hebben conform het huurrecht, de Woningwet en de Wet op het overleg huurder verhuurder dan menig eigenaar zich realiseert. Hierdoor kan de verhurende eigenaar onverenigbare verplichtingen hebben naar zowel zijn huurders als naar de VvE.
Niet alle problemen zijn direct op te lossen, maar enkele wel. Dit boek doet daartoe voorstellen op basis van praktijkonderzoek, onderzoek van de betrokken rechtsgebieden, een korte blik op mogelijke alternatieven voor een VvE en onderzoek naar gemengde complexen in België.

Duidelijk wordt dat zowel bij het vormgeven van het appartementsrecht als het huurrecht onvoldoende oog is geweest voor de situatie dat een gebouw wordt bewoond door zowel eigenaars als huurders. In de praktijk komt op juridisch gebied vooral het dilemma tussen gebruik en misbruik van meerderheidsmacht naar voren, waardoor particuliere eigenaars zich machteloos voelen ten opzichte van de grooteigenaar. Voor huurders geldt dat zij zich wel aan de VvE regels moeten houden, maar daarin geen inspraak hebben en zelfs geen toegang tot de VvE vergaderingen hebben.

Een en ander vergroot op zijn minst de noodzaak van goed overleg tussen de drie partijen. Het is daarnaast volgens de auteur niet meer dan redelijk dat alle gebruikers van een woongebouw, die samen min of meer een leefgemeenschap vormen, zich aan dezelfde spelregels houden. Dat impliceert dan ook dat huurders tenminste toegang tot de VvE vergadering moeten hebben en dat zij zo mogelijk inspraak hebben op de regels die op hen van toepassing zijn.

Om het functioneren van gemengde complexen te verbeteren, worden enkele aanbevelingen geformuleerd en voorstellen voor wetswijzigingen gedaan, zodat deze maatregelen boven de bepalingen in de akte van splitsing gaan. Dan heeft ieder gemengd complex direct baat bij de wijzigingen in de spelregels.
Inkijkexemplaar:

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.