Handboek bodembeschermingsrecht

Tjeerd van der Meulen; Ynze Flietstra; Peter-Arjen Boers; Igor van der Wal

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Handboek bodembeschermingsrecht

paperback/ gebrocheerd: € 59.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491073915, 320 blz., November 2013
Formaat: 23.8 (h) x 17.0 (b) x 2.1 (d) cm. Gewicht: 659 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

beschrijving

In het Handboek Bodembeschermingsrecht wordt een volledig overzicht gegeven van de op dit moment relevante wet- en regelgeving van het bodembeschermingsrecht, hun praktische toepassingen en jurisprudentie. Om de juridische betekenis te verduidelijken worden ook de bijbehorende technische begrippen en bodemkundige processen toegelicht.

Sinds het gifschandaal in Lekkerkerk (1980) heeft het bodembeschermingsrecht zich in hoog tempo ontwikkeld. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de Nederlandse bodem geheel schoon te maken door multifunctioneel te saneren, dit bleek echter al snel financieel onhaalbare kaart te zijn. Functiegericht saneren (bodemfuncties worden afgestemd op het gebruik van de bodem) is een realistisch en haalbaar alternatief. De laatste jaren is het steeds drukker geworden in de ondergrond omdat steeds meer gebruiksfuncties van de bodem worden toegepast (ondergronds bouwen, bodemenergie, opslag etc.). De Wet bodembescherming uit 1987 is meermaals aangepast en daarnaast zijn er veel besluiten en regelingen bijgekomen die het voorkomen van nieuwe verontreinigingen en het gebruik en hergebruik van (verontreinigde) bodem regelen. Ook tal van andere wetten en Europese richtlijnen bevatten bodembeschermingsrecht.

Zowel sanering als preventie worden in het handboek besproken en er is een onderscheid gemaakt tussen bodembescherming binnen inrichtingen (omgevingsvergunningen), bij werken (besluit bodemkwaliteit) en bij stortplaatsen. Specifiek wordt ingegaan op functioneel bodemgebruik met betrekking tot bodemenergie. Tot slot wordt ingegaan op het belang van bodemonderzoek in ruimtelijke plannen en bij bouwactiviteiten. Uiteraard wordt ook de historie beschreven en wordt vooruitgeblikt. Het handboek is daarmee een onmisbaar document voor een ieder die in het werkveld met bodembeschermingsrecht te maken heeft.

Auteurs: Y. Flietstra, P. Boers, I. van der Wal, T van der Meulen

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)Y. (Ynze) Flietstra
Ynze Flietstra werkte tot zijn pensionering in augustus 2019 als senior adviseur bij de STAB op omgevingsrechtgebied. Zijn deskundigheid is afvalstoffen- en bodembeschermingsrecht. De basiscursus Afvalstoffenrecht bij Berghauser Pont Academy heeft hij tot 2016 gegeven.


ing. P. (Peter-Arjen) Boers
Peter-Arjen Boers is senior adviseur bij de STAB op het gebied van het omgevingsrecht. Zijn specialismen zijn onder andere afvalstoffen en bodembeschermingsrecht. Voor Berghauser Pont Academy is sinds 2016 docent bij de basiscursus Afvalstoffenrecht. Daarnaast houdt hij voor een uitgeverij de website over afvalstoffenrecht bij.


drs. I. (Igor) van der Wal
Igor van der Wal is werkzaam als senior adviseur bij de StAB en is gespecialiseerd in geschillen over activiteiten in de ondergrond (mijnbouw, ontgrondingen). Hij is geoloog en milieukundige en heeft ruim tien jaar bij gemeentelijke overheden gewerkt, onder andere als bodemdeskundige.


ing. T. (Tjeerd) van der Meulen
Tjeerd van der Meulen was tot 2017 senior adviseur bij de STAB waar hij adviseerde op het gebied van omgevingsrecht. Hij is specialist op het gebied van afvalstoffen- en bodembeschermingsrecht. Voor Berghauser Pont Academy is hij docent bij de basiscursus Afvalstoffenrecht. Sinds 2017 is hij toegetreden tot het Management Team van de STAB.
inhoudsopgave1 Voorgeschiedenis wetgeving
2 Bodem van Nederland
3 Europese regelgeving
4 Wetgeving en beleid
5 Bodemonderzoeken
6 Bodembescherming binnen inrichtingen
7 Bodembescherming bij stortplaatsen
8 Bodembescherming in werken
9 Bodemsanering
10 Bodemsaneringstechnieken en vergunningen
11 Bodemenergie
12 Bodem en ruimte
toelichtingIn het Handboek Bodembeschermingsrecht wordt een volledig overzicht gegeven van de op dit moment relevante wet- en regelgeving van het bodembeschermingsrecht, hun praktische toepassingen en jurisprudentie. Om de juridische betekenis te verduidelijken worden ook de bijbehorende technische begrippen en bodemkundige processen toegelicht.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.