BW boek 2

wettekst na wijziging: Flex-B.V. wet bestuur en toezicht (incl. reparatiewet) wet aanpassing enquêterecht wet op het accountantsberoep wet corporate governance incl. compare

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
BW boek 2

paperback/ gebrocheerd: € 59.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491073830, 350 blz., July 2013 UITVERKOCHT!

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

redactie: E.H.F. Haantjes; M.F.E. de Waard-Preller

beschrijving

De derde druk van Boek 2 BW geconsolideerd geeft de doorlopende wettekst van Boek 2 van het BW weer zoals deze luidt op 1 juli 2013 na de wijzigingen van de Flex-B.V., Wet bestuur en toezicht, Wet aanpassing enquêterecht, Wet op het accountantsberoep en de Wet Corporate Governance. Het boek bevat een compare tussen de artikelen die zijn gewijzigd of vervallen door invoering van ieder van deze wetten.

Sinds 1 oktober 2012 zijn in Boek 2 BW diverse wijzigingen doorgevoerd. Eerst is de flexibilisering en de vereenvoudiging van het bv-recht van kracht geworden. Daarna zijn op 1 januari de Wet bestuur & toezicht (waarmee onder meer een nieuwe bestuursstructuur voor de B.V. en de naamloze vennootschap, de one-tier board, is geïntroduceerd) en de aanpassing van het recht van enquête ("Wet aanpassing enquêterecht") geintroduceerd.

In deze nieuwe (derde) druk zijn nu tevens de op 1 januari 2013 in werking getreden wijzigingen van de Wet op het notarisambt (Stb. 2011, 475), Wet herziening gerechtelijke kaart (Stb. 2012. 313), Wet op het accountantsberoep (Stb. 2012, 680) en de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Stb 2012, 682) meegenomen.

Tot slot is op 1 juli 2013 Boek 2 BW gewijzigd door Wet Corporate Governance (Stb. 2012. 588). Deze wet wijzigt niet alleen art. 2:114a BW, maar ook de Wet op het financieel toezicht en de Wet op het giraal effectenverkeer.

Gedurende het wetgevingsproces is een aantal onjuiste verwijzingen naar andere wetsartikelen ontstaan. De redactie heeft bij de belangrijkste omissies een noot geplaatst met vermelding van de verwijzing die naar de mening van de redacteuren de juiste is.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.