Geluid en ruimte

het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor

J.H. Granneman

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Geluid en ruimte

paperback/ gebrocheerd: € 49.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491073762, 308 blz., June 2013
Formaat: 20.8 (h) x 14.7 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 403 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

serienaam/reeks: Ruimtelijk Relevant

redactie: T.H.H.A. van der Schoot

beschrijving

In Geluid en Ruimte, het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor staat de relatie tussen geluid en ruimtelijke ordening centraal. Met name door een goede ruimtelijke ordening kunnen geluidbronnen en potentieel gehinderden op gepaste afstand van elkaar worden gehouden.

Wet- en regelgeving inzake omgevingsgeluid is de laatste jaren sterk aan veranderingen onderhevig. Een belangrijke reden daarin is dat de bestaande regelgeving onvoldoende garantie biedt voor bewoners naast wegen dat eenmaal vastgestelde geluidswaarden ook daadwerkelijk worden geaccepteerd. Andere redenen zijn dat bestaande wetgeving te veel beperkingen oplegt aan gewenste stedelijke ontwikkelingen en jurisprudentie van de Raad van State en Europese richtlijnen die hun weerslag hebben gekregen in de Nederlandse wetgeving.

In deze tweede druk zijn een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd die na de eerste druk in 2011 hebben plaatsgevonden:

- wijziging van de Wet Geluidhinder; de invoering van Swung-1 en een vooruitblik naar Swung-2
- invoering van de Wet Plattelandswoningen
- Actuele jurisprudentie inzake geluid
- vooruitblik naar de Omgevingswet voor wat betreft geluid

Auteur: ir. J. Granneman

Inkijkexemplaar:

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)ir. J.H. (Jan) Granneman
Jan Granneman trad na zijn studie Technische Natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft in 1977 in dienst bij Adviesbureau Peutz bv waar hij sinds 1994 lid van de directie is. Hij maakt deel uit van de normcommissie ‘Akoestiek’ van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NNI), is reeds vele jaren lid van de Stuurgroep Geluid van VNO-NCW en 6 jaar lang voorzitter geweest van de Afdeling Akoestiek, Bouwfysica en Brandveiligheid van NLingenieurs. Hij is lid van de Raad van Advies van de Nederlandse Stichting Geluidhinder. Jan Granneman heeft diverse publicaties en (bijdragen aan) boeken en handleidingen op zijn naam staan.
inhoudsopgave1 Inleiding
2 Karakteristieken van geluid
3 Ruimtelijk relevante wet- en regelgeving in relatie tot geluid
4 Wegverkeerslawaai
5 Railverkeerslawaai
6 Industrielawaai
7 Luchtvaartlawaai
8 Woningwet
9 Cumulatie van geluid
10 Jurisprudentie
11 Toekomstige ontwikkelingen
12 Epiloog
toelichtingIn Geluid en Ruimte, het beheersen van geluidhinder in het ruimtelijk spoor staat de relatie tussen geluid en ruimtelijke ordening centraal. Met name door een goede ruimtelijke ordening kunnen geluidsbronnen en potentieel gehinderden op gepaste afstand van elkaar worden gehouden.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.