Archeologie en ruimte

G. Korf; N.F.H.H. Vossen

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Archeologie en ruimte

paperback/ gebrocheerd: € 49.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491073724, 170 blz., March 2013
Formaat: 21.0 (h) x 14.9 (b) x 1.2 (d) cm. Gewicht: 265 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

serienaam/reeks: Ruimtelijk Relevant

trefwoorden: archeologie

beschrijving

De relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening heeft de afgelopen 10 jaar nogal wat wijzigingen ondergaan. Het spreekt intussen vrijwel vanzelf dat bij ruimtelijke planvorming archeologie één van de aspecten is die aandacht krijgt. De verwachtingen tussen de 'archeologische wereld' en de 'ruimtelijke wereld' over hoeveel aandacht en op welk moment komen echter niet altijd overeen. Archeologische bedrijven weten niet altijd met welke procedures en afwegingen de ruimtelijke ordening te maken heeft. Voor provinciale en gemeentelijke medewerkers ruimtelijke ordening zijn de regelingen en bevoegdheden rond archeologie niet altijd even transparant. Deze uitgave beoogt de beide vakgebieden te informeren en daarmee de communicatie op planvormingsniveau te optimaliseren. Aan de orde komen onder meer: de verhouding tussen archeologie en overige erfgoedaspecten, de taken en verantwoordelijkheden in het archeologisch bestel, beleid en regelgeving op het gebied van archeologie, beleid en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en de manier waarop archeologie in verschillende ruimtelijke instrumenten kan worden verwerkt. Ook is er speciale aandacht voor de relatie tussen waterbeheer en archeologie.

Hiermee vormt dit boek een naslagwerk, zowel voor medewerkers van provincies, gemeenten en archeologische bedrijven als voor ieder ander die te maken heeft met afwegingen rond archeologie in de ruimtelijke praktijk. Dit deel van Ruimtelijk Relevant is complementair aan het deel 'Cultureel Erfgoed en Ruimte'; archeologie maakt immers deel uit van cultureel erfgoed.

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)drs. Geertje Korf

Geertje Korf studeerde archeologie en werkt sinds 2006 als werkgroepsecretaris bij de Commissie voor milieueff ectrapportage. Eerder werkte zij bij de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en verschillende archeologische bedrijven. Zij heeft veel ervaring met archeologie en andere erfgoedaspecten in de context van het omgevingsrecht. Nathalie Vossen studeerde archeologie en heeft sinds 2008 een eigen adviesbureau op het gebied van cultuurhistorie en ruimtelijke ordening (www.pro-erfgoed.nl). Daarvoor werkte zij als senior-consulent bij de voormalige Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek en de gemeentelijke overheid.
toelichtingDe relatie tussen archeologie en ruimtelijke ordening heeft de afgelopen 10 jaar nogal wat wijzigingen ondergaan. Het spreekt intussen vrijwel vanzelf dat bij ruimtelijke planvorming archeologie één van de aspecten is die aandacht krijgt. De verwachtingen tussen de ‘archeologische wereld’ en de ‘ruimtelijke wereld’ over hoeveel aandacht en op welk moment komen echter niet altijd overeen. Archeologische bedrijven weten niet altijd met welke procedures en afwegingen de ruimtelijke ordening te maken heeft. Voor provinciale en gemeentelijke medewerkers ruimtelijke ordening zijn de regelingen en bevoegdheden rond archeologie niet altijd even transparant. Deze uitgave beoogt de beide vakgebieden te informeren en daarmee de communicatie op planvormingsniveau te optimaliseren.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.