Milieu en ruimte in het buitengebied

P.P.A. Bodden; T.J.H. Verstappen; H.J.M. Wingens

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Milieu en ruimte in het buitengebied

paperback/ gebrocheerd: € 49.00: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491073687, 220 blz., March 2013
Formaat: 21.0 (h) x 14.2 (b) x 1.3 (d) cm. Gewicht: 281 gram.

Uitgever: Berghauser Pont Publishing

serienaam/reeks: Ruimtelijk Relevant

trefwoorden: buitengebied milieubeleid

beschrijving

Milieu en ruimte in het Buitengebied behandelt de strijd om de ruimte in het buitengebied van landbouw, natuur en diverse rode functies. In dit boek wordt aandacht besteed aan actuele thema's op het snijvlak tussen milieu en ruimte in het landelijk gebied, te weten: stikstofdepositie en natuurbescherming, spuitzones, geurhinder van veehouderijen, milieueffectrapportage en bestemmingsplan en de plattelandswoning.

In deze uitgave komt de Wet plattelandswoningen die op 1 januari 2013 in werking is getreden uitgebreid aan bod. Hiermee wordt het mogelijk dat niet-agrariërs in een voormalige agrarische bedrijfswoning kunnen wonen zonder dat dat gevolgen heeft voor de milieueisen die aan het bijbehorende agrarische bedrijf worden gesteld. Ook wordt voortaan de planologische status van gebouwen bepalend voor de mate van milieubescher­ming. Waarvoor een gebouw feitelijk wordt gebruikt, is dan niet langer van belang. Hiermee wordt de vitaliteit van het platteland bevorderd zonder de bedrijfsvoering van het bijbehorende agrarische bedrijf te belemmeren. Het is het gemeentebestuur om te beslissen of een woning wordt aangewezen als plattelandswoning.

Na een beknopte schets van het wettelijk kader wordt ingegaan op actuele jurisprudentie en andere relevante ontwikkelingen.

Auteurs: mr. P.P.A. Bodden, mr. T.J.H. Verstappen, mr. H.J.M. Wingens

Meer teksten en voorbeelden:

over de schrijver(s)mr. P.P.A. (Paul) Bodden
Paul Bodden is advocaat bij Hekkelman. Daarvoor werkte hij als jurist bij enkele gemeentes en een grote onderneming in diervoeding. Bij Hekkelman is hij één van de partners. De werkzaamheden van Paul beperken zich niet tot het adviseren en verlenen van rechtsbijstand. Zo doceert hij regelmatig op de hiervoor genoemde terreinen en schreef hij recent een preadvies voor de Vereniging voor Agrarisch Recht. Ook is hij redactielid van het Tijdschrift voor Agrarisch Recht.


mr. T. (Teun) Verstappen
Teun Verstappen is advocaat bij Hekkelman advocaten en heeft zich gespecialiseerd in het ruimtelijk ordeningsrecht, het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht. Hierbij houdt hij zich bezig met het begeleiden van bestemmingsplanprocedures en/of vergunningprocedures.


mr. H.J.M. (Renske) van Dreumel-Wingens
Renske van Dreumel-Wingens is jurist bij Waterschap De Dommel (o.a. projectplannen Waterwet en Natura 2000) en externe planvorming.
toelichtingMilieu en ruimte in het Buitengebied behandelt de strijd om de ruimte in het buitengebied van landbouw, natuur en diverse rode functies. In dit boek wordt aandacht besteed aan actuele thema’s op het snijvlak tussen milieu en ruimte in het landelijk gebied, te weten: stikstofdepositie en natuurbescherming, spuitzones, geurhinder van veehouderijen, milieueffectrapportage en bestemmingsplan en de plattelandswoning.
  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.