Lymftapen

Theorie,Techniek, Praktijk

Josya Sijmonsma

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Lymftapen

gebonden: € 49.95: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789491038013, geïllustreerd, 200 blz., November 2010
Formaat: 24.8 (h) x 17.5 (b) x 1.8 (d) cm. Gewicht: 723 gram.

Uitgever: Fysionair

illustrator: Tjerk van der Veen; Rogier Tromp

trefwoorden: curetape kinesio lymftaping medical taping

beschrijving

Lymftapen door Josya Sijmonsma

Sinds de jaren zeventig wordt bij oedeem en vooral bij nog onbehandelbare vormen van lymfoedeem steeds vaker manuele lymfedrainage toegepast om de stuwing op te heffen. Tegelijkertijd groeide door klinische observatie het besef dat deze manuele behandeling moet worden gecombineerd met ondersteunende technieken zoals compressietherapie, bewegingstherapie en een goede huidverzorging de KPE (kombinierte physikalische Entstauungstherapie ofwel complexe fysische ontstuwingstherapie).
Lymftapen heeft `nieuw bloed in dit behandelingsconcept gebracht en is een verrij-king van deze beproefde en erkende combinatietherapie, zodat sommigen zelfs spreken van de `vijfde zuil van de KPE.

Josya Sijmonsma is een Nederlandse fysiotherapeute die zich al sinds de introductie van Medical Taping in Europa, nu ruim tien jaar geleden, intensief met deze techniek bezighoudt.
In dit boek komt de uitgebreide ervaring van Josya Sijmonsma naar voren. Behalve de bijzonder instructieve illustraties bij een breed scala aan indicaties worden ook de belangrijkste theoretische achtergronden in het kort en op begrijpelijke wijze be-schreven.
Dit boek is voor zover ik weet het eerste en enige boek waarin de techniek van het tapen op een begrijpelijke manier wordt uitgelegd aan de hand van anatomisch-fysiologische en pathofysiologische verklaringsmodellen.
Voor geschoolde lymftherapeuten is het eenvoudig om uit de voorbeelden te begrij-pen hoe de tape moet worden aangebracht, omdat dit overeenkomt met de behan-delconcepten die worden toegepast bij de KPE.
De vele cases maken dit boek tot een onontbeerlijk naslagwerk voor de praktijk.

Otto Schreiner
Fysiotherapeut
Vakleerkracht MLD/KPE sinds 1985
Directeur van de Lymfacademie Duitsland

Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveVoorwoord

1 Inleiding
1.1 Medical Taping en Lymftapen
1.2 Eigenschappen van de tape
1.3 Effecten
1.4 Algemene aandachtspunten
1.5 Contra indicaties

2 Anatomie van het lymfestelsel
2.1 Inleiding
2.1.1 Het circulatiesysteem
2.1.2 Functie lymfestelsel
2.1.3 Lymfatische organen
2.1.4 Lymfeknopen

2.2 Prelymfatische kanalen enlymfevaten
2.2.1 Initiele lymfevaten
2.2.2 Precollectoren
2.2.3 Collectoren
2.2.3 Trunci lymfatici of lymfestammen

2.3 Het subcutane lymfe fvoersysteem
2.3.1 Arealen, huidzones en territoria
2.3.2 Waterscheidingen
2.3.3 Anastomosen en alternatieve routes

3 Fysiologie en pathofysiologie
3.1 Inleiding

3.2 Circulatie en bloeddruk
3.2.1 Vasomotion
3.2.2 Transport

3.3 Fysiologie van het lymfesysteem
3.3.1 Insufficiëntie van het
lymfesysteem

3.4 Lymfoedeem
3.4.1 Primair lymfoedeem
3.4.2 Secundair lymfoedeem
3.4.3 Gradaties van lymfoedeem
3.4.4 Herkennen van lymfoedeem

3.5 Andere vormen van oedeem
3.5.1 Lipoedeem en lipolymfoedeem
3.5.2 Veneus oedeem en flebolymfoedeem

4 Lymftapen
4.1 Inleiding

4.2 Effecten van lymftapen
4.3 Lymftapen vergeleken met manuele
lymfe drainage
4.4 Lymftapen versus compressietherapie

4.5 Misverstanden over lymftapen
4.5.1 Inleiding
4.5.2 De invloed van de waterscheiding
4.5.3 Lymftapen voor de onderste
extremiteiten
4.5.4 Tapen vanuit een
lymfknopenstation?

4.6 Lymftapen, de techniek
4.6.1 Rek op de tape
4.6.2 Breedte van de tape stroken
4.6.3 Richting van de tape stroken
4.6.4 Lengte van de lymfe stroken
4.6.5 Ruimte tussen de stroken
4.6.6 Gecombineerde technieken

4.7 Keuzes in tape vormen
4.7.1 Waaiervorm versus losse stroken
4.7.2 Spiraal, anatomisch of golf
4.7.3 Parallel of gekruist

4.8 Behandelopbouw en
behandelintensiteit
4.8.1 Opbouw en intensiteit bij een
gezond lymfestelsel
4.8.2 Opbouw en intensiteit bij
Primair of secundair lymfoedeem
4.8.3 Anastomose lymftapes

5 Toepassing bij een gezond werkend
lymfestelsel
5.1 Inleiding

5.2 Hoofd en aangezicht
5.2.1 Sinusitis
5.2.2 Irritatie of ontstekingen in het
kaakgebied
5.2.3 Oorontstekingen
5.2.4 Ooglidcorrecties of zwellingen
rond de ogen
5.2.5 Aangezichtstrauma

5.3 Wervelkolom, rug en buik
5.3.1 Cervicale wervelkolom, casus 8
5.3.2 Whiplash, casus 12
5.3.3 Nektrauma, casus 25
5.3.4 Brachialgie, casus 29
5.3.5 Rugklachten LWK, casus 21
5.3.6 Buikklachten
5.3.7 Gynaecologisch, postoperatief,
casus 19

5.4 Bovenste extremiteit
5.4.1 Schouder, cuff ruptuur, casus 6
5.4.2 Schouderklachten, casus 14
5.4.3 Onderarmfractuur
5.4.4 Polsfractuur, casus 17
5.4.5 Bursitis olecrani
5.4.6 Tenniselleboog, casus 8
5.4.7 Dystrofie onderarm
5.4.8 Hand
5.4.9 Vingers, casus 10
5.4.10 Mallet finger, casus 30

5.5 Onderste extremiteit
5.5.1 Heup, casus 23
5.5.2 Hydrops knie
5.5.3 Kruisbandplastiek, casus 27
5.5.4 Gewrichtsmuis, casus 28
5.5.5 Enkeldistorsie
5.5.6 Inversietrauma, casus 16
5.5.7 Enkelfractuur met dreigende
dystrofie 1e stadium, casus 7
5.5.8 Hallux valgus, postoperatief,
casus 5

5.6 Zwangerschap, casus 15

5.7 Hematomen, fibroseringen en
littekens
5.7.1 Hematomen, lokale zwellingen en
fibroseringen
5.7.2 Hematoom, casus 32
5.7.3 Trauma met hematoom, casus 2
5.7.4 Littekens
5.7.5 Littekenbehandeling, casus 31

6 Secundair lymfoedeem
6.1 Inleiding

6.2 Lymftapen na radiotherapie

6.3 Okselklierresectie
6.3.1 Okselklierresectie, casus 4
6.3.2 Okselklierresectie, casus 20
6.3.3 Okselklierresectie, casus 34

6.4 Halsklierresectie
6.4.1 Correlatie secundair
lymfoedeem? Casus 33

6.5 Liesklierresectie
6.5.1 Genitaal oedeem

6.6 Diafragma/maagzone

7. Primair lymfoedeem enlipolymfoedeem
7.1 Inleiding
7.2 Primair lymfoedeem, casus 3
7.3 Syndroom van Turner, casus 22
7.4 Lipo-lymfoedeem, casus 36

Literatuurlijst
Index


  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.