Kind van de rekening

Kenneth Valks

 
 

paperback/ gebrocheerd: € 14.95

ISBN: 9789491014222, 85 blz., April 2013
Formaat: 21.4 (h) x 13.6 (b) x 0.7 (d) cm. Gewicht: 132 gram.

Uitgever: B for Books distriBution

beschrijving

Het boek "Kind van de rekening", is een beknopte analyse van de ontwikkeling van
merendeels Antilliaanse en Arubaanse adolescenten. De illustratie op de cover weerspiegelt
het onbehagelijk gevoel waar deze kinderen onder gebukt gaan, wanneer ze de
ouderlijke steun en liefde moeten ontberen. Een gevoel van leegte, verveling, eenzaamheid,
verdriet of pijn. Daardoor is er dan maar weinig voor nodig om in de wereld
van de criminaliteit te geraken. Dat onbehagelijk gevoel zet ze er toe dingen te doen, waardoor ze de kans lopen met de politie in aanraking te komen.
Door het gebrek aan steun en liefde van het thuisfront, loopt deze
groep een verhoogd risico om te ontsporen, als ze niet op tijd - samen met hun ouders- adequate hulp wordt geboden. Doordat er steeds bezuinigd wordt op voorzieningen voor deze in Nederland opgroeiende kinderen, kunnen ze niet meer terecht op
plekken als de clubhuizen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten en ook
begeleiding en antwoord kunnen krijgen op hun levensvragen. Ook de voorzieningen om, vooral buitenlandse ouders, op opvoedkundig gebied ondersteuning te geven, worden versoberd. De scholen hebben de grootste moeite om deze kinderen binnenboord
te houden. Als ze eenmaal zijn uitgevallen, en geen begeleiding krijgen om weer in het onderwijs terecht te komen, kan het snel de verkeerde kant opgaan.
In dit boek wordt beschreven hoe het fout gaat, maar ook hoe het
beter kan. Alle namen zijn gefingeerd.


Over de schrijver
Mijn naam is Kenneth Valks.
Ik werk al jaren als casemanager Antillianen en Arubanen in Den Haag en omstreken voor jongerencentrum The Mall Den Haag, een onderdeel van Youth For Christ Nederland.
In die hoedanigheid ben ik direct betrokken bij de begeleiding van voornamelijk Antilliaanse, Arubaanse en Caribische gezinnen. Deze doelgroep is slecht in staat om op eigen kracht zijn weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Schietpartijen, moord, incest, huiselijk geweld en armoede, zijn zaken waar ik dagelijks mee wordt geconfronteerd. Ook bezoek ik regelmatig jongeren in de gevangenis, en mijn persoonlijke en informele aanpak, resulteert in een grote openheid van de jonge delinquenten. Juist mede door deze aanpak, wordt ik vaak ingeschakeld bij zaken met een gecompliceerd karakter. De doelgroep waarmee ik werk heeft vaak een meervoudig problematiek.
Problemen die maar blijven terug komen en zeer weerbarstig zijn.
Het vereist soms een lange adem om problemen die ik tegen kom tot een goed einde te brengen of bij de juiste hulpverleners onder te brengen.
Mijn afkomst, kennis van de doelgroep en werkwijze, dragen er toe bij dat ik mijn cliënten sneller en effectiever kan doorverwijzen. Na de doorverwijzing van mijn cliënten, is supervisie en controle van essentieel belang, om te voorkomen dat ze niet weer terug zijn bij af.

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.