Jurispudentie en regelgeving Aanvang en uitvoeringsduur van het werk ; verplichtingen en risico's van aannemer en opdrachtgever

M.A. van Wijngaarden

  Tip: stuur dit boek door naar iemand anders! 
Jurispudentie en regelgeving Aanvang en uitvoeringsduur  ...

paperback/ gebrocheerd: € 66.45: GRATIS verzending! (NL)

ISBN: 9789490962678, 200 blz., October 2012
Formaat: 24.4 (h) x 15.9 (b) x 1.4 (d) cm. Gewicht: 423 gram.

Uitgever: Uitgeverij Paris B.V.

serienaam/reeks: Bouw- en aanbestedingsrecht

bewerkt door: M.A.B. Chao-Duivis

beschrijving

In de Serie Bouw- en Aanbestedingsrecht geeft de auteur een op de praktijk gerichte behandeling van de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht. Centraal staat de behandeling van de verschillende algemene voorwaarden in de bouw.

Het commentaar van de schrijver op elk van deze algemene voorwaarden is voorzien van veel jurisprudentie, ook die niet elders is gepubliceerd, van de Raad van Arbitrage voor de Bouw alsmede de overheidsrechter.

Op deze wijze worden de belangrijkste onderwerpen uit het bouw- en aanbestedingsrecht in deeltjes van beperkte omvang, doch tamelijk uitputtend, behandeld. Daarbij komen in de eerste plaats die onderwerpen aan de orde, die in de praktijk het meest aanleiding tot conflicten geven.


Deel 3 behandelt:

Hoofdstuk 6: Aanvang en uitvoeringsduur van het werk
Hoofdstuk 7: Verplichtingen en risico’s met betrekking tot aanvang en uitvoeringsduur van het werk

Over de auteurs
Mr. M.A. van Wijngaarden: in leven emeritus hoogleraar bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Leiden

Prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis: hoogleraar bouwrecht aan de Technische Universiteit Delft


Meer teksten en voorbeelden:

inhoudsopgaveVoorwoord
Verkort geciteerde literatuur
Gebruikte afkortingen
Inleiding

Hoofdstuk 6. Aanvang en uitvoeringsduur van het werk
155. Contractuele dag van aanvang van het werk
156. Contractuele dag van aanvang van het werk. Rechtspraak
157. Contractuele uitvoeringsduur van het werk
158. Contractuele uitvoeringsduur van het werk. Rechtspraak
159. Verlenging van de uitvoeringsduur: ‘termijnverlenging’; algemeen
160. Verlenging van de uitvoeringsduur: ‘termijnverlenging’; algemeen. Rechtspraak
161. Termijnverlenging en vergoeding van stagnatieschade
162. Termijnverlenging: dagen waarop niet mag worden gewerkt
163. Termijnverlenging: dagen waarop niet mag worden gewerkt. Rechtspraak
164. Termijnverlenging: dagen waarop niet kan worden gewerkt
165. Termijnverlenging: dagen waarop niet kan worden gewerkt. Rechtspraak
166. Termijnverlenging: werkstakingen of uitsluitingen
167. Termijnverlenging: werkstakingen of uitsluitingen. Rechtspraak
168. Termijnverlenging: wijzigingen in het werk
169. Termijnverlenging: wijzigingen in het werk. Rechtspraak
170. Termijnverlenging: schorsing van het werk
171. Termijnverlenging: schorsing van het werk. Rechtspraak
172. Termijnverlenging: verband houdende termijnen
173. Termijnverlenging: verband houdende termijnen. Rechtspraak
174. Afzonderlijke termijnen
175. Afzonderlijke termijnen. Rechtspraak
176. Termijnverlenging: overmacht; algemene bepalingen
177. Termijnverlenging: overmacht; algemene bepalingen. Rechtspraak
177a. Termijnverlenging: enkele bijzondere gevallen

Hoofdstuk 7. Verplichtingenenrisico’s met betrekking tot aanvang en uitvoeringsduur van het werk
178. Tijdige aanwezigheid van de bouwvergunning e.a.
179. Tijdige aanwezigheid van de bouwvergunning e.a. Rechtspraak
180. Tijdige aanwezigheid van vergunningen voor de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd
181. Tijdige aanwezigheid van vergunningen voor de wijze waarop het werk wordt uitgevoerd. Rechtspraak
182. Tijdige beschikbaarstelling van bouwterrein e.a.
183. Tijdige beschikbaarstelling van bouwterrein e.a. Rechtspraak
184. Tijdige beschikbaarstelling van tekeningen
185. Tijdige beschikbaarstelling van tekeningen. Rechtspraak
186. Tijdige beschikbaarstelling van constructies, bouwstoffen e.d.
187. Tijdige beschikbaarstelling van constructies, bouwstoffen e.d. Rechtspraak
188. Tijdige beschikbaarstelling van gereedschap, materieel, hulpmiddelen e.d.
189. Tijdige beschikbaarstelling van personeel
190. Tijdige coördinatie
191. Tijdige coördinatie. Rechtspraak
192. Bijzondere voorwaarden; financiering en zekerheidstelling
193. Bijzondere voorwaarden: financiering en zekerheidstelling. Rechtspraak
194. Tijdige beschikbaarstelling van ‘gegevens’ e.d.
195. Tijdige beschikbaarstelling van ‘gegevens’ e.d. Rechtspraak
196. De aannemer in de gelegenheid stellen zijn verplichtingen na te komen
197. De aannemer in de gelegenheid stellen zijn verplichtingen na te komen.

Rechtspraak
Rechtspraakregister
Trefwoordenregister

  1. Leg in mijn winkelwagen!

Meer boekennieuws op Facebook.